Los detectives de la realidad

Dominik Borucki i La Asociación As d'Arts

 • ARTISTA / ENTITAT

  Dominik Borucki i La Asociación As d'Arts

 • CATEGORIA

  Dansa

 • DESCRIPCIÓ

  Sovint, els anomenats trastorns mentals produeixen en les persones afectades experiències particulars sobre la realitat que inclouen sofriment psíquic i emocional, en gran part, derivats de l’exclusió social. Disposar d’eines per expressar en un llenguatge simbolicoartístic aquestes experiències inusuals, el caràcter fronterer de les quals no té per què implicar necessàriament "malaltia", pot ajudar a mitigar aquest sofriment. Dominik Borucki, amb el suport de l’Asociación As d’Arts, impulsa Los detectives de la realidad, un projecte de dansa amb caràcter multidisciplinari dirigit a persones que han viscut aquest tipus d’experiències. La realitat, la irrealitat i els seus límits són els eixos sobre els quals girarà l’espectacle resultant d’aquest procés de creació i investigació col·lectiva.

 • LLOC D'INTERVENCIÓ

  • Barcelona

 • WEB

Los detectives de la realidad © Dominik Borucki - La Asociación As d'Arts / Convocatòria Art for Change 2020.