La convocatòria persegueix seleccionar els nous equips d'atenció psicosocial que atendran persones amb malalties avançades i als seus familiars.

Què fem

Després d’una llarga trajectòria des de l’any 2008, la Fundació ”la Caixa” amplia la cobertura geogràfica del Programa per a l’atenció integral a persones amb malalties avançades.

El territori de la convocatòria actual és Osca i Terol; Albacete, Ciudad Real, Conca i Guadalajara; Lugo i Ourense; Jaén i Ciutat Autònoma de Melilla.

Així mateix, la convocatòria persegueix seleccionar els nous equips d'atenció psicosocial que atendran persones amb malalties avançades i als seus familiars.


A qui es dirigeix

A entitats de l’àmbit sanitari i sociosanitari, i la seva missió serà donar atenció psicològica, social i espiritual càlida, sensible i humana, facilitant una atenció integral.

Només s’acceptaran candidatures que tinguin experiència en l’àmbit sanitari i sociosanitari.

El procés d’acreditació d’entitats, de presentació dels projectes i de presentació de la documentació complementària es farà a través de l’aplicació web habilitada amb aquesta finalitat per la Fundació ”la Caixa”.

S’hi pot accedir a través del web de la Fundació ”la Caixa” www.convocatoriaslacaixa.org , a l’apartat «Convocatòries».

La presentació dels projectes es fa mitjançant l’aplicació web de sol·licituds, amb l’usuari i la contrasenya obtinguts a l’acreditació. S’han d’emplenar tots els camps d’informació de les diferents pestanyes de l’aplicació web i adjuntar-hi la documentació complementària. És necessari que l’entitat sol·licitant disposi de la documentació obligatòria requerida a l’apartat 7 de les bases de la convocatòria.

Documentació per a l’acreditació de l’entitat:

  • Targeta del CIF de l’entitat.

  • Inscripció de l’entitat en el registre corresponent. En cas que es presenti una delegació, cal la inscripció de l’entitat i la de la delegació en el registre corresponent.

  • Estatuts de l’entitat.

  • Document d’acreditació de la persona que representa l’entitat en la gestió de projectes (model disponible a l’aplicació).

  • NIF de la persona que representa l’entitat en la gestió de projectes.

En cas que l’entitat ja estigui acreditada, cal verificar que aquesta documentació és vigent en el moment de presentar el projecte.

IMPORTANT:Tota la documentació s’ha de lliurar en format electrònic. No s’acceptarà en cap cas documentació física.

La valoració es farà a partir de criteris objectius, amb una puntuació màxima de 100 punts, dels quals el 20 % correspon a la valoració de l’entitat, el 20 %, a la valoració de l’equip d’atenció psicosocial, i el 60 %, a la valoració de la proposta d’intervenció en el marc del programa.

A l’apartat 6 de les bases de la convocatòria es pot consultar el detall de tots els aspectes que es valoraran de forma preferent o favorable.

Documentació d’interès

Bases de la convocatòria

Tota la informació que necessites per a conèixer els detalls d'aquesta convocatòria.

Descargar material

Subtítulo

Galeria detalle

Link de video
Ghulam Abbas
Doctorado en Nanotecnologías y Nanociencias
Centro de Investigacao de Materiais - Universidade NOVA de Lisboa
Link de video
Texto pie de imagen 2
Link de video
Texto pie de imagen 3
Link de video
Texto pie de imagen 4

Galeria detalle

Link de video
Texto pie de imagen 1
Link de video
Texto pie de imagen 2
Link de video
Texto pie de imagen 3
Link de video
Texto pie de imagen 4

Galeria detalle

Link de video
Texto pie de imagen 1
Link de video
Texto pie de imagen 2
Link de video
Texto pie de imagen 3
Link de video
Texto pie de imagen 4