L'oportunitat que busques

Procés de selecció

Mostrar texto Ocultar texto
 • CRITERIS D’AVALUACIÓ

  El programa de doctorat INPhINIT té l'objectiu de seleccionar investigadors novells excel·lents amb una formació teòrica molt sòlida, que tinguin curiositat i ambició i habilitats incipients per expressar-se amb claredat i defensar idees amb creativitat, independència i originalitat. Els investigadors es poden centrar en el vessant acadèmic o enfocar la recerca al seu sector. Els criteris d'avaluació i les puntuacions establertes per assolir aquest objectiu són els següents:

  FASE 1 - PRESELECCIÓ:

  1. Expedient acadèmic i currículum (ponderació del 50%): es valorarà l'expedient acadèmic i/o currículum professional en relació amb l'etapa de la carrera del candidat.

  2. Motivació i declaració d'objectius (ponderació del 30%): es valorarà l'originalitat, la innovació i el possible impacte de la memòria que es proposi, a més del centre de recerca i/o la línia de recerca.

  3. Cartes de recomanació (ponderació del 20%): les cartes de recomanació que donin suport a la candidatura es valoraran tenint en compte l'especificitat del contingut pel que fa al candidat, com també el perfil de les persones que les signin.

   

  FASE 2 - ENTREVISTES DE SELECCIÓ:

  1. Potencial del candidat (ponderació del 40%): amb l'objectiu de tenir una percepció general del potencial del candidat, els experts posaran atenció a les habilitats interpersonals, la capacitat d'exposar de manera senzilla raonaments complexos, la capacitat per treballar en equip, i altres habilitats com el raonament independent, l'originalitat, l'esperit emprenedor i el lideratge.

  2. Motivació i declaració d'objectius (ponderació del 30%): els experts valoraran l'impacte de la memòria presentada per al candidat i la societat; la innovació, l'originalitat i la viabilitat del projecte i les habilitats del candidat respecte de l'abast de la memòria presentada.

  3. Trajectòria acadèmica i professional (ponderació del 30%): els experts valoraran la coherència de la formació acadèmica i del currículum del candidat amb el camp triat per fer el doctorat.


  COM S'AVALUA LA TEVA CANDIDATURA?

 • This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under the Marie Skłodowska-Curie grant agreement No713673.
  The co-funded part of the programme runs from 01/10/2016 to 30/09/2021 and finances the researchers recruited under Call 2017 and 2018
  .