L'oportunitat que busques

Qui som

Mostrar texto Ocultar texto
 • QUI SOM

  La Fundació ”la Caixa” és una organització sense ànim de lucre espanyola la missió de la qual és contribuir al progrés de les persones i la societat. Les seves línies d'actuació principals són oferir oportunitats als més vulnerables; donar suport al progrés mitjançant activitats educatives, científiques i culturals; contribuir a la conscienciació i la millora del medi ambient; promoure la recerca en els camps de les ciències de la vida i la salut, les ciències socials i les humanitats, i fomentar la difusió de la ciència i la tecnologia.

  Des de 1982, la Fundació ”la Caixa” gestiona programes de beques, a través dels quals gairebé 5.000 joves amb molt de talent han estat becats per cursar estudis de postgrau, tant a Espanya com a l'estranger. Els programes de beques de la Fundació ”la Caixa” tenen un gran reconeixement gràcies al seu prestigi, a la seriositat i el rigor dels processos de selecció, a l'excel·lent nivell acadèmic dels becaris i a l'impacte que tenen en les futures carreres dels qui hi accedeixen.

  Més informació sobre la història i la missió de la Fundació ”la Caixa”.

Associació de Becaris de la Fundació ”la Caixa”

Mostrar texto Ocultar texto
 • ASSOCIACIÓ DE BECARIS DE LA FUNDACIÓ ”LA CAIXA”

  L'Associació de Becaris de la Fundació ”la Caixa” és una xarxa de talent acadèmic i professional formada per més de 4.000 persones que s'han format en disciplines molt diverses i viuen arreu del món.

  Des que va començar el primer programa de beques de la Fundació ”la Caixa” el 1982, el col·lectiu de becaris de la Fundació ”la Caixa” s'ha anat convertint en una referència acadèmica i professional de primer nivell, tant a Espanya com a l'estranger.

  L'Associació de Becaris de la Fundació ”la Caixa” fomenta la creació d'una xarxa social i professional que estimula la realització de nombroses activitats que enforteixin el networking entre les persones que s'han beneficiat d'una beca de la Fundació ”la Caixa”.

  Entre aquestes activitats destaca el cicle de conferències Horizons: Talks & Lectures, que aprofita els contactes dels becaris per convidar-hi personalitats de prestigi de tots els àmbits.

  Més informació sobre l'Associació de Becaris de la Fundació ”la Caixa”.