La Fundació ”la Caixa” i el MIT ens unim per donar suport a la recerca i el tractament de les malalties neurodegeneratives i millorar la qualitat de vida dels afectats.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Descripció del programa

Tots volem poder fer alguna cosa per canviar el curs de les malalties que avui dia no tenen cura i compten amb unes opcions de tractament limitades, però les oportunitats potencialment transformadores per fer-ho són escasses.

Els desenvolupaments tecnològics recents i els enfocaments de recerca innovadors del MIT estan creant noves formes de combatre els trastorns neurodegeneratius com la malaltia d'Alzheimer i ofereixen noves estratègies per promoure l'envelliment cerebral saludable.

Amb l'objectiu d'avançar en aquesta tasca, la Fundació ”la Caixa” i el MIT s'uneixen per ajudar milions de persones a tot el món. En aquesta línia, la Fundació ”la Caixa” ofereix als investigadors doctorats més brillants dues beques postdoctorals de fins a tres anys de durada als laboratoris de neurociències del MIT.


Punts clau

 • La convocatòria es dirigeix a doctors amb nacionalitat espanyola o portuguesa, així com a investigadors postdoctorals que hagin obtingut el seu doctorat en institucions d'Espanya o Portugal i que tinguin un historial sòlid d'excel·lència acadèmica, una investigació de doctorat excel·lent, productivitat científica demostrada i un potencial evident a la seva carrera investigadora.

 • La dotació del programa es compon de:

  • Salari brut (68.000 dòlars americans per a l'any 2023), subjecte a l'increment del cost de la vida i d'acord amb la política del centre.

  • Segurança de salut.

  • Dotació per a la recerca.

 • Els becaris comptaran amb l'espai, els recursos i el suport necessaris per executar els seus programes i gestionar una agenda de recerca independent dins de l'Aging Brain Initiative.

 • Els becaris també rebran accés a programes de tutoria i desenvolupament professional organitzats per The Picower Institute for Learning and Memory, que els ajudaran a impulsar les seves carreres com a científics independents.


Aging Brain Initiative del MIT

El suport als becaris postdoctorals és una de les necessitats més destacades del MIT i per a l'èxit continu de la investigació en neurociències. Sens dubte, els becaris postdoctorals són la força de treball d'un laboratori i el suport per a aquests llocs esdevé particularment crític amb el pas dels anys, quan els investigadors són els més experimentats, però el finançament és més difícil d'obtenir.

Per a més informació, podeu consultar la pàgina web del The Picower Institute for Learning and Memory at MIT o la web de MIT’s Aging Brain Initiative.

Elegibilitat

 • Poden sol·licitar la beca investigadors postdoctorals de nacionalitat espanyola o portuguesa, així com investigadors postdoctorals internacionals que hagin obtingut el doctorat a Espanya o Portugal.

 • Es donarà preferència als millors candidats de ciències de la vida, bioenginyeria, química, física o informàtica.

 • Els candidats han de començar el postdoctorat en els 5 anys posteriors a l’obtenció del títol de doctor.


Criteris de selecció

Els candidats han de presentar:

 • El suport i la nominació d'un mentor del MIT-ABI.

 • Una proposta de recerca de dues o tres pàgines. S'enviarà a la coordinadora del programa de The Picower Institute, la Sra. Abby Reynolds ([email protected]), i serà revisada per un membre de la facultat del MIT i pel Dr. E. Niederst, Director Estratègic de l'Aging Brain Initiative del MIT. Ha de ser una proposta de qualitat excel·lent i ha d'incloure una justificació breu, un projecte de recerca i els mètodes de recerca que s'utilitzaran durant el període de tres anys.

 • NIH biosketch (Instituts Nacionals de Salut dels EUA) o currículum vitae equivalent que detalli els principals èxits de recerca a nivell individual.


Procés de sol·licitud

 • Els candidats han de contactar amb un investigador principal (IP) de l'Aging Brain Initiative del MIT (membre principal o col·laborador) amb qui vulguin fer la seva recerca científica. La candidatura ha d'incloure una descripció de l’interès en les tasques de laboratori i indicar per què l’experiència del candidat pot ser útil; també cal un currículum vitae formal que detalli la seva experiència investigadora i els resultats obtinguts.

 • El potencial IP revisarà les candidatures i es contactaran els candidats amb qualificacions excel·lents per revisar-ne la candidatura a fons. Els millors poden ser convidats a presentar el seu treball al MIT i pot ser que s'entrevistin en persona amb personal del laboratori. Se sol·licitaran referències.

 • Quan el candidat hagi identificat l'IP adequat i aquest hagi confirmat el seu interès, tots dos treballaran de forma conjunta per preparar i presentar els documents requerits pel programa per al procés de selecció.

 • Les beques no podran començar més tard de l'1 de gener del 2024.

 • Per a més informació, podeu consultar el web de The Picower Institute.

Després de la revisió de la proposta per part de la facultat i del director estratègic, l’obtenció de la beca dependrà d’un procés de revisió final per part del director de l’ABI i de la seva aprovació. El director controlarà que només s'aprovin les propostes que demostrin una qualitat excel·lent.

El període de presentació de sol·licituds començarà amb l'inici del programa i finalitzarà quan s’hagin concedit les dues beques o el 15 de novembre de 2023. El becari presentarà informes de seguiment anuals al Director Estratègic de l'ABI. Es demanarà que els becaris participin en activitats del departament, del laboratori i del centre, incloent-hi reunions de laboratori, tutories individuals i seminaris, i se'ls convidarà a participar en les activitats de tutoria professional i en la programació acadèmica de l'institut.