La Fundació ”la Caixa” i el MIT ens unim per donar suport a la recerca i el tractament de les malalties neurodegeneratives i millorar la qualitat de vida dels afectats.

Descripció del programa

Tots volem poder fer alguna cosa per canviar el curs de les malalties que avui dia no tenen cura i compten amb unes opcions de tractament limitades, però les oportunitats potencialment transformadores per fer-ho són escasses.

Els desenvolupaments tecnològics recents i els enfocaments de recerca innovadors del MIT estan creant noves formes de combatre els trastorns neurodegeneratius com la malaltia d'Alzheimer i ofereixen noves estratègies per promoure l'envelliment cerebral saludable.

Amb l'objectiu d'avançar en aquesta tasca, la Fundació ”la Caixa” i el MIT s'uneixen per ajudar milions de persones a tot el món. En aquesta línia, la Fundació ”la Caixa” ofereix als investigadors doctorats més brillants dues beques postdoctorals de fins a tres anys de durada als laboratoris de neurociències del MIT.


Punts clau

 • La convocatòria es dirigeix a doctors amb nacionalitat espanyola o portuguesa, així com a investigadors postdoctorals que hagin obtingut el seu doctorat en institucions d'Espanya o Portugal i que tinguin un historial sòlid d'excel·lència acadèmica, una investigació de doctorat excel·lent, productivitat científica demostrada i un potencial evident a la seva carrera investigadora.

 • La dotació del programa es compon de:

  • Salari brut (68.000 dòlars americans per a l'any 2023), subjecte a l'increment del cost de la vida i d'acord amb la política del centre.

  • Segurança de salut.

  • Dotació per a la recerca.

 • Els becaris comptaran amb l'espai, els recursos i el suport necessaris per executar els seus programes i gestionar una agenda de recerca independent dins de l'Aging Brain Initiative.

 • Els becaris també rebran accés a programes de tutoria i desenvolupament professional organitzats per The Picower Institute for Learning and Memory, que els ajudaran a impulsar les seves carreres com a científics independents.


Aging Brain Initiative del MIT

El suport als becaris postdoctorals és una de les necessitats més destacades del MIT i per a l'èxit continu de la investigació en neurociències. Sens dubte, els becaris postdoctorals són la força de treball d'un laboratori i el suport per a aquests llocs esdevé particularment crític amb el pas dels anys, quan els investigadors són els més experimentats, però el finançament és més difícil d'obtenir.

Per a més informació, podeu consultar la pàgina web del The Picower Institute for Learning and Memory at MIT o la web de MIT’s Aging Brain Initiative.

Elegibilitat

 • Poden sol·licitar la beca investigadors postdoctorals de nacionalitat espanyola o portuguesa, així com investigadors postdoctorals internacionals que hagin obtingut el doctorat a Espanya o Portugal.

 • Es donarà preferència als millors candidats de ciències de la vida, bioenginyeria, química, física o informàtica.

 • Els candidats han de començar el postdoctorat en els 5 anys posteriors a l’obtenció del títol de doctor.


Criteris de selecció

Els candidats han de presentar:

 • El suport i la nominació d'un mentor del MIT-ABI.

 • Una proposta de recerca de dues o tres pàgines. S'enviarà a la coordinadora del programa de The Picower Institute, la Sra. Abby Reynolds ([email protected]), i serà revisada per un membre de la facultat del MIT i pel Dr. E. Niederst, Director Estratègic de l'Aging Brain Initiative del MIT. Ha de ser una proposta de qualitat excel·lent i ha d'incloure una justificació breu, un projecte de recerca i els mètodes de recerca que s'utilitzaran durant el període de tres anys.

 • NIH biosketch (Instituts Nacionals de Salut dels EUA) o currículum vitae equivalent que detalli els principals èxits de recerca a nivell individual.


Procés de sol·licitud

 • Els candidats han de contactar amb un investigador principal (IP) de l'Aging Brain Initiative del MIT (membre principal o col·laborador) amb qui vulguin fer la seva recerca científica. La candidatura ha d'incloure una descripció de l’interès en les tasques de laboratori i indicar per què l’experiència del candidat pot ser útil; també cal un currículum vitae formal que detalli la seva experiència investigadora i els resultats obtinguts.

 • El potencial IP revisarà les candidatures i es contactaran els candidats amb qualificacions excel·lents per revisar-ne la candidatura a fons. Els millors poden ser convidats a presentar el seu treball al MIT i pot ser que s'entrevistin en persona amb personal del laboratori. Se sol·licitaran referències.

 • Quan el candidat hagi identificat l'IP adequat i aquest hagi confirmat el seu interès, tots dos treballaran de forma conjunta per preparar i presentar els documents requerits pel programa per al procés de selecció.

 • Les beques no podran començar més tard de l'1 de gener del 2024.

 • Per a més informació, podeu consultar el web de The Picower Institute.

Després de la revisió de la proposta per part de la facultat i del director estratègic, l’obtenció de la beca dependrà d’un procés de revisió final per part del director de l’ABI i de la seva aprovació. El director controlarà que només s'aprovin les propostes que demostrin una qualitat excel·lent.

El període de presentació de sol·licituds començarà amb l'inici del programa i finalitzarà quan s’hagin concedit les dues beques o el 15 de novembre de 2023. El becari presentarà informes de seguiment anuals al Director Estratègic de l'ABI. Es demanarà que els becaris participin en activitats del departament, del laboratori i del centre, incloent-hi reunions de laboratori, tutories individuals i seminaris, i se'ls convidarà a participar en les activitats de tutoria professional i en la programació acadèmica de l'institut.