El futur necessita els millors investigadors

Criteris d'evaluació

Mostrar texto Ocultar texto
 • CRITERIS D’AVALUACIÓ

  L’objectiu del programa de beques de posdoctorat Junior Leader és seleccionar investigadors excepcionals pel que fa a l’originalitat i a la importància de les seves aportacions en la seva disciplina científica, com també disposar de capacitats de lideratge per promoure el seu propi grup de recerca. Els criteris que s’apliquen en l’avaluació de candidatures són els següents:

  FASE 1 – PRESELECCIÓ

  1. Excel·lència del currículum (ponderació 50%): es valora el currículum professional en relació amb l’etapa de la carrera del candidat. Es valorarà la rellevància i contribució de la persona candidata en els articles publicats en revistes científiques (citacions, índexs d’impacte...), els llibres o capítols de llibres científics i tècnics, els treballs presentats en congressos, les patents concedides o llicenciades, i, en general, qualsevol altra aportació que permeti valorar els diferents aspectes de la investigació.

  2. Motivació i declaració d'objectius (ponderació 35%): es valora l’originalitat, la innovació i el possible impacte del projecte proposat, a més de la idoneïtat de l'elecció del centre d'investigació de destinació i / o la línia d'investigació.

  3. Cartes de recomanació (ponderació 15%): les cartes de recomanació que donin suport a la candidatura es valoraran tenint en compte l’especificitat del contingut pel que fa al candidat, així com el perfil de les persones que les signen.

   

  FASE 2 - ENTREVISTES DE SELECCIÓ

  1. Trajectòria acadèmica i professional (ponderació 50%): s’avaluaran les aportacions realitzades en el camp escollit per dur a terme el projecte de recerca presentat, així com la coherència de la formació acadèmica i del currículum del candidat.

  2. Potencial del candidat (ponderació 30%): s’avaluarà el potencial del candidat, parant una atenció especial en les habilitats transversals del candidat, com la claredat, la consistència del discurs i l’articulació d’idees, l’habilitat a presentar raonaments complexos, el treball en equip, la capacitat de raonament independent, l’originalitat, l’emprenedoria i el lideratge.

  3. Motivació i impacte de la proposta (ponderació 20%): s’avaluarà la novetat conceptual i metodològica de la proposta presentada, com també el seu impacte, entès en el sentit més ampli: capacitat del projecte presentat per contribuir a la transformació i millora en àmbits com ara l’economia i la creació de riquesa, la societat, la cultura, la ciència, la qualitat de vida dels ciutadans, el medi ambient o les polítiques públiques.


   

  Per a més informació sobre els criteris d'avaluació que regeixen el procés de selecció visita la nostra secció
  COM S’AVALUA LA TEVA CANDIDATURA?

 • This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under the Marie Skłodowska-Curie grant agreement No 847648.