La Fundació ”la Caixa” convoca 20 beques postdoctorals per a investigadors de qualsevol nacionalitat per desenvolupar un projecte de recerca en disciplines STEM en universitats i centres de recerca d'excel·lència acreditada.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Punts clau

 • 25 beques per desenvolupar un projecte de recerca postdoctoral en centres espanyols d’excel·lència amb les acreditacions Severo Ochoa, María de Maeztu o de l’Institut de Salut Carlos III, o en unitats portugueses acreditades com a excel·lents per l’avaluació de la Fundação de Ciência e Tecnologia (FCT).

 • Disciplines STEM (ciències de la vida, ciències experimentals, física, química, enginyeria, tecnologia i matemàtiques).

 • Durada màxima: 3 anys.

 • Assignació total màxima: 305.100 €.

 • Programa de formació en competències transversals.


Requisits de la convocatòria

Poden accedir al subprograma de beques de postdoctorat Junior Leader Incoming els investigadors de totes les nacionalitats. Per poder ser admesos, els candidats han de complir els requisits següents:

 • Experiència: Haver obtingut el títol de doctor entre els dos i set anys anteriors al tancament de la convocatòria. S’entén com a data d’obtenció del títol de doctor/a la data de l’acte de defensa de la tesi doctoral. S’apliquen terminis especials per a candidats amb interrupció de la carrera investigadora.

 • Mobilitat:

  Per a candidats interessats en centres o unitats espanyoles: els candidats no poden haver residit ni dut a terme l’activitat principal (feina, estudis, etc.) a Espanya durant més de dotze mesos en els tres anys immediatament anteriors a la data de tancament de la convocatòria.

  Per a candidats interessats en unitats portugueses: els candidats no poden haver residit ni haver dut a terme l’activitat principal (feina, estudis, etc.) a Portugal durant més de dotze mesos en els tres anys immediatament anteriors a la data de tancament de la convocatòria. Les estades curtes, com les vacances, no es tenen en compte.

  S’apliquen terminis especials per a candidats amb interrupció de la carrera investigadora i per als investigadors que hagin passat el procés per obtenir l’estatus de refugiat per la Convenció de Ginebra.

 • Candidatura completa: només els candidats que presentin una candidatura que compleixi tots els requisits de la convocatòria hi podran ser admesos.


Centres d’excel·lència

Els investigadors del programa de beques de postdoctorat Junior Leader Incoming han de dur a terme el projecte de recerca en un dels centres de recerca espanyols que han obtingut l’acreditació d’excel·lència Severo Ochoa o María de Maeztu del Ministeri d’Economia, Indústria i Competitivitat, Instituts de Recerca Sanitària Carlos III o unitats portugueses d’R+D qualificades d’excel·lents per la Fundação para a Ciência e a Tecnologia. Es tracta, per tant, de centres i unitats que destaquen per l’impacte i el lideratge científic en l’àmbit internacional i que col·laboren activament amb l’entorn social i empresarial.

Això inclou els següents centres de recerca i unitats d’excel·lència:


FAQs

Si tens dubtes sobre la convocatòria, consulta el llistat de preguntes freqüents.

Pots demanar una beca de postdoctorat Junior Leader a través del web de sol·licituds de beques de la Fundació ”la Caixa”.

Si vols rebre un avís quan s’obri la pròxima convocatòria, subscriu-te!

Per a qualsevol suggeriment o consulta, et pots adreçar a: [email protected].

El procés de selecció consta de tres fases consecutives:


Fase 1 - Elegibilitat

Es revisa que totes les candidatures compleixin els requisits d’elegibilitat que es descriuen a les bases del programa.


Fase 2 - Preselecció

 • Excel·lència del currículum (ponderació 50 %): es valora el currículum professional amb relació a l’etapa de la carrera del candidat. Es valora la rellevància i la contribució de la persona candidata en els articles publicats en revistes científiques (cites, índexs d’impacte…), els llibres o capítols de llibres científics i tècnics, els treballs presentats en congressos, les patents concedides o llicenciades, i, en general, qualsevol altra aportació que permeti valorar els diferents aspectes de la recerca.

 • Motivació i declaració d’objectius (ponderació 35 %): es valora l’originalitat, la innovació i el possible impacte del projecte proposat, a més de la idoneïtat de la tria del centre de recerca de destinació o la línia d’investigació.

 • Cartes de recomanació (ponderació 15 %): les cartes de recomanació que donin suport a la candidatura es valoren tenint en compte l’especificitat del contingut respecte del candidat, com també el perfil de les persones que les signen.


Fase 3 - Entrevistes de selecció

 • Trajectòria acadèmica i professional (ponderació 50 %): s’avaluen les aportacions fetes al camp triat per fer el projecte de recerca presentat, com també la coherència de la formació acadèmica i del currículum del candidat.

 • Potencial del candidat (ponderació 30 %): s’avalua el potencial del candidat, posant una atenció especial en les seves habilitats transversals, com la claredat, la consistència del discurs i l’articulació d’idees, l’habilitat a l’hora de presentar raonaments complexos, el treball en equip, la capacitat de raonament independent, l’originalitat, l’emprenedoria i el lideratge.

 • Motivació i impacte de la proposta (ponderació 20 %): s’avalua la novetat conceptual i metodològica de la proposta presentada, com també l’impacte, entès en el sentit més ampli: capacitat del projecte presentat per contribuir a la transformació i la millora en àmbits com ara l’economia i la creació de riquesa, la societat, la cultura, la ciència, la qualitat de vida dels ciutadans, el medi ambient o les polítiques públiques.

Uneix-t’hi

El Programa de Beques rep anualment la col·laboració d’un gran nombre d’experts, de diferents disciplines, que participen en l’avaluació de les candidatures per garantir el rigor i la transparència en els processos de selecció.

Si t’interessa formar part de la nostra base de dades i col·laborar en l’avaluació de futures convocatòries de beques, contacta amb nosaltres enviant un correo electrònic a [email protected] juntament amb el teu CV en format .pdf o l'enllaç a la pàgina web on es pugui veure.

Descarregar materials

Amb l’objectiu de generar sinergies i assolir la màxima difusió de la convocatòria de beques de postdoctorat Junior Leader, t’agrairíem que ens ajudessis a difondre els materials de comunicació entre els estudiants i joves investigadors.


Més informació

 • Com s’han de difondre els materials correctament?

  Amb l’objectiu de fer una comunicació efectiva recomanem enviar en primer lloc un mailing informant els estudiants i investigadors dels detalls de la convocatòria.

  Posteriorment, publicar a totes les xarxes socials els posts descarregables de la convocatòria tenint en compte el suggeriment de text de la publicació que es troba a les Recomanacions per a difondre la convocatòria a les xarxes socials.

  També recomanem imprimir els pòsters de la convocatòria en A4 o A3 per poder difondre’ls a la universitat o centre.

 • Com podem compartir els resultats de les publicacions?

  A la Fundació ”la Caixa” us agraïm la col·laboració per difondre les convocatòries entre els estudiants i investigadors. Amb l'objectiu d’optimitzar els materials de difusió, volem demanar-vos la vostra ajuda i que en la mesura del possible compartíssiu algunes dades significatives de les peces publicades en els vostres canals digitals: descripció del públic en el qual s'hagi tingut impacte, captures de pantalla de les publicacions fetes a les xarxes socials i l’idioma en què heu escrit les vostres publicacions.


Contacte

Pots enviar dubtes i suggeriments de millora a: [email protected].

Documentació d'interès sobre la convocatòria

Bases del programa

Tots els detalls d'aquesta beca, el procés de sol·licitud i el de selecció.

(Disponible només en anglès)

Butlletí Oficial de l'Estat

Obertura de la convocatòria de beques de la Fundació ”la Caixa” al BOE.

(Disponible només en castellà)

Becaris i becàries 2024

Llista de becaris i estadístiques del programa.

(Disponible només en anglès)

Documentació d'interès sobre el procés d'avaluació

Codi de conducta per a avaluadors

Normes de comportament en els processos de preselecció i selecció.

(Disponible només en anglès)

Selection process guidelines

(Disponible només en anglès)

Relació d’avaluadors de la convocatòria 2023

(Disponible només en anglès)

Alt imagen:

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under the Marie Skłodowska-Curie grant agreement No 847648.