Donem suport al desenvolupament de projectes innovadors madurs.

Què fem

La convocatòria Consolidate dona suport a projectes innovadors madurs (nivell TRL 4 o superior) i amb estratègies sòlides de PI i comercialització per arribar a estadis d’atracció d’inversió i acostar-los al mercat.

Impulsem els projectes biomèdics perquè assoleixin un estadi d’atracció d’inversió. En aquest sentit, brindem:

 • Suport econòmic per completar el pla de desenvolupament.

 • Suport no econòmic ad hoc per a mentoria personalitzada, formació i networking.

 • Suport per millorar la visibilitat, l’impacte i la xarxa de contactes del projecte.

Tota la informació sobre la convocatòria, les condicions de participació en el procés de selecció i els aspectes generals legals es poden trobar a les bases de participació.


A qui s’adreça

A qui desenvolupa projectes d'investigació que compleixin els requisits següents:

 • Per als projectes:

  • Els projectes han d’estar relacionats amb els àmbits de les ciències de la vida, la medicina i la salut.

  • Els projectes han d’estar en un estadi madur, com a mínim al nivell de maduresa tecnològica 4 (TRL 4), han d’haver dut a terme activitats de valoració significatives i han de tenir una estratègia de comercialització definida.

  • Els projectes poden tenir experiència demostrada en altres programes d’acceleració.

 • Per al beneficiari:

  • Els beneficiaris han de ser entitats jurídiques sense ànim de lucre amb domicili a Espanya o Portugal.

  • Tipus d’entitat: universitats, fundacions universitàries, centres d'investigació i transferència, centres tecnològics, hospitals, fundacions hospitalàries i institucions sense ànim de lucre que tinguin com a activitat principal la investigació.

  • Han de ser propietaris o copropietaris de l’actiu o els actius protegits que es derivin de la investigació. La concessió de llicències addicionals de l’actiu o els actius a empreses és compatible amb la sol·licitud d’aquesta ajuda.

  • Un mateix beneficiari pot emplenar més d’una sol·licitud, sempre que les sol·licituds estiguin vinculades a un actiu o actius protegits o susceptibles de protecció diferents que es derivin de projectes d'investigació diferents.

 • Per als líders de projecte:

  • Els líders de projecte han de ser persones jurídiques amb una titulació d’educació terciària (graduat universitari, professor universitari o doctor).

  • Així mateix, s’han de dedicar de manera exclusiva o principal al projecte de validació, d’acord amb els criteris dels promotors, per a la idea de negoci o la transferència al mercat. Un líder de projecte només pot figurar en una sol·licitud.

  • Un líder de projecte pot ser, o no, el líder del projecte d'investigació que ha generat l’actiu o els actius.

  • Ha de disposar de l’acceptació del beneficiari per liderar el projecte.


Ajuda econòmica

El suport financer consisteix en una aportació de fins a 300.000 € durant 24 mesos.

Aquesta ajuda pot cobrir despeses com les següents:

 • Desenvolupament tecnològic de l’actiu.

 • Serveis de consultoria, viabilitat i estudi de mercat.

 • Estudis d’avaluació necessaris per a l’aprovació regulatòria.

 • Contractació de personal destinat al desenvolupament del projecte.

 • Gestió d’estratègies de propietat intel·lectual.

 • Despeses generals fins a un màxim del 10 % del pressupost total.

 • Despeses de viatge o representació.


Contacte

Per a consultes i més informació: ci_info@fundaciolacaixa.org.

 1. Has de lliurar les sol·licituds i els documents addicionals accedint a àrea privada, on es poden presentar sol·licituds per a totes les convocatòries de la Fundació ”la Caixa”. La primera vegada que accedeixis a aquesta àrea t’hi has de registrar, i rebràs un nom d’usuari i una contrasenya per iniciar la sessió.

 2. Quan t’hi hagis registrat, has de seleccionar la convocatòria que correspongui i emplenar el formulari de sol·licitud. Hi ha dos models de formulari disponibles: una carta d’intencions per a la primera fase d’avaluació i una plantilla de proposta completa per a una segona fase d’avaluació que només han d’emplenar els projectes preseleccionats.

 3. Descarrega el manual d’usuari de la plataforma de sol·licitud si et cal més informació sobre com obtenir l’acreditació de l’entitat o com introduir les dades del projecte a l’àrea de sol·licitud.

 4. Emplena tot el formulari de sol·licitud en línia. Descarrega els models dels formularis (carta d’intencions i proposta completa per als projectes preseleccionats). Aquests formularis només tenen finalitats informatives. Les sol·licituds s’han d’enviar en línia utilitzant la plataforma del lloc web.

 5. Recorda que la sol·licitud s’ha d’emplenar en anglès. No acceptem sol·licituds en un altre idioma, incompletes, en format paper o que s’hagin enviat per qualsevol altre mitjà o fora de termini.

El procediment d’avaluació de propostes consta de dues fases: una fase de preselecció i una fase de selecció. La fase de preselecció consisteix en l’avaluació remota d’una carta d’intencions, mentre que de la selecció s’encarrega un comitè d’experts que revisa les propostes completes i entrevista els candidats. Només els projectes preseleccionats poden presentar una proposta completa.

Els membres del Comitè de Selecció de la Innovació valoren el projecte internament, d’acord amb els criteris de selecció següents:

 • Necessitat mèdica no coberta

  Aquest criteri avalua en quina mesura l’actiu aborda una necessitat mèdica no coberta, tenint en compte:

  • Amb quina precisió s’ha identificat la necessitat mèdica.

  • En quina mesura la solució proposada abordarà la necessitat no coberta.

  • En quina mesura la solució tindrà efectes per a les parts interessades implicades (professionals mèdics, pacients, etc.).

 • Viabilitat tècnica

  Aquest criteri avalua la justificació científica de l’actiu, tenint en compte:

  • En quines bases científiques es fonamenta la proposta.

  • Com s’ha arribat a l’estadi actual de desenvolupament.

  • En quina mesura s’han tingut en compte les possibles limitacions tècniques relatives al desenvolupament de l’actiu.

 • Full de ruta de desenvolupament

  Aquest criteri avalua en quina mesura el projecte proposat contribueix a complir el full de ruta general del projecte:

  • En quina mesura les accions i les fites que es declaren contribueixen a l’avenç del full del ruta.

  • Com la participació en el programa implica un impuls decisiu per a l’avenç del full de ruta.

  • En quina mesura s’han descrit i abordat les necessitats del procés de valoració.

  • En quina mesura el suport demanat (recursos econòmics i no econòmics) és adequat per assolir les fites indicades, tenint en compte, si és el cas, altres recursos disponibles.

 • Proposta comercial

  Aquest criteri avalua el potencial comercial de l’actiu, tenint en compte:

  • En quina mesura s’ha identificat i dimensionat correctament l’oportunitat de mercat.

  • En quina mesura l’actiu representa un valor afegit en comparació amb les solucions existents que aborden el mateix problema.

  • En quina mesura el model de negoci s’ha dissenyat correctament i incorpora les dimensions comercials necessàries.

 • Equip i implementació

  Aquest criteri avalua les capacitats de l’equip proposat per liderar el projecte amb èxit, tenint en compte:

  • Quina rellevància tenen les capacitats i la complementarietat dels membres de l’equip per dur a terme el projecte (en aquest sentit, si escau, es pot considerar la creació d’un consorci).

  • Quin grau de compromís amb el projecte té el líder del projecte i com concep la gestió del lideratge en estadis posteriors del projecte.

 • Innovació responsable

  Aquest criteri avalua en quina mesura es té en compte la responsabilitat social en la concepció, el disseny, el desenvolupament i els resultats del projecte:

  • En quina mesura es té en compte la participació d’agents socials amb relació als objectius establerts.

  • En quina mesura s’aborden les implicacions ètiques, socials, legals i mediambientals del desenvolupament de la innovació.

Pots consultar la Guia per a avaluadors i el Codi de conducta per a col·laboradors.

Documentació d’interès

Bases de la convocatòria

(Disponible només en anglès)

Guia per a avaluadors

(Disponible només en anglès)

Codi de conducta per a col·laboradors

(Disponible només en anglès)

Manual d’usuari de la plataforma de sol·licitud

(Disponible només en anglès)

Proposta completa per als projectes seleccionats

(Disponible només en anglès)

Carta d’intencions

(Disponible només en anglès)