Fomentem la creació de nous projectes d'investigació.

Què fem

La convocatòria Validate contribueix a traslladar els resultats de la investigació a la societat i al mercat i fomenta la creació de nous productes i empreses relacionats amb les ciències de la vida i de la salut. Per fer-ho, a la Fundació ”la Caixa” donem suport a projectes d'investigació biomèdica en estadi inicial (TRL 1-4) per ajudar-los a validar el seu actiu i definir el pla de valoració, tot proporcionant recursos de gran valor. En aquest sentit, brindem:

 • Suport econòmic per desenvolupar un pla de valoració i un full de ruta per a l’actiu innovador: oferim fins a 100.000 € per crear i implementar un pla de valoració i comercialització destinat a utilitzar actius protegits o susceptibles de protecció derivats de la investigació.

 • Mentors i experts per supervisar i donar suport al projecte: experts del sector, consultors i emprenedors que ajuden a definir els millors plans de valoració i comercialització i que proporcionen feedback sobre el projecte constantment. A tots els projectes seleccionats s’assigna un mentor, que és responsable de l’assessorament durant l’elaboració dels plans de valoració i comercialització, com també durant tot el desenvolupament del programa, amb la finalitat de supervisar activament els projectes i guiar-ne l’evolució.

 • Formació especialitzada en àmbits clau:gestió de projectes, transferència de tecnologia, assessorament, eines de finançament i comercialització, negociacions. La formació proporciona als participants les eines que necessiten per millorar els plans de valoració i comercialització.

Tota la informació sobre aquesta convocatòria de propostes, les condicions de participació en el procés de selecció i els aspectes legals es poden trobar a les bases de participació.


A qui s’adreça

A qui desenvolupi projectes d'investigació que compleixin els requisits següents:

 • Per als projectes:

  • Els projectes han d’estar destinats a la valoració i la comercialització d’actius protegits o susceptibles de protecció derivats de la investigació.

  • Els projectes han d’estar relacionats amb els àmbits de les ciències de la vida, la medicina i la salut.

  • Els projectes poden estar pendents de rebre, o no, una patent o model d’utilitat. Si no n’és el cas, la protecció de l’actiu s’ha d’incloure en el pla de valoració i el pressupost.

 • Per als beneficiaris d’una ajuda econòmica de valoració:

  • Han de ser entitats jurídiques sense ànim de lucre.

  • Tipus d’entitat: universitats, fundacions universitàries, centres d'investigació i transferència, centres tecnològics, hospitals, fundacions hospitalàries i institucions sense ànim de lucre que tinguin com a activitat principal la investigació.

  • Han de ser propietaris o copropietaris dels actius protegits o susceptibles de protecció derivats de la investigació i subjectes al pla de valoració.

  • Un mateix beneficiari pot emplenar més d’una sol·licitud, sempre que les sol·licituds estiguin vinculades a actius protegits o susceptibles de protecció diferents que es derivin de projectes d'investigació diferents.

  • Se n’exclouen explícitament les empreses ja establertes.

 • Per als líders de projecte:

  • Els líders de projecte han de ser persones jurídiques amb una titulació d’educació terciària (graduat universitari, professor universitari o doctor).

  • Així mateix, s’han de dedicar de manera exclusiva o principal al projecte de valoració, d’acord amb els criteris dels promotors, per a la idea de negoci o la transferència al mercat. Un líder de projecte només pot figurar en una sol·licitud.

  • Un líder de projecte pot ser, o no, el líder del projecte d'investigació que ha generat els actius.

  • El líder del projecte ha d’estar vinculat al beneficiari i en necessita el consentiment per poder presentar la sol·licitud.


Ajuda econòmica

CaixaResearch Validate ofereix fins a 100.000 € per desenvolupar el pla de valoració.


Formació especialitzada

Una vegada seleccionat el projecte, el beneficiari ha de participar en les sessions de formació especialitzada, de quatre setmanes de durada, per millorar el projecte i el pla de valoració.

 • Setmana de proposició de valor i transferència de tecnologia

  Juny del 2022

  Identificació del que sabem, el que no sabem i el que hem de saber; presentació i contrast dels plans originals i recepció de feedback; desenvolupament del paper de director de projecte; primer contacte amb els mentors i grups d’experts del programa.

 • Setmana de desenvolupament de producte

  Juliol de 2022

  Eines per millorar el pla de valoració corresponent; desenvolupament dels productes (avaluació tècnica), legislació sobre propietat intel·lectual (avaluació del PI), desenvolupament industrial i presentació als inversors (pitch day).

 • Setmana del finançament

  Setembre del 2022

  Valor d’un projecte en estadi inicial; procés d’inversió: de la negociació al tancament d’un tracte; trobada amb inversors rellevants del sector de la salut i les ciències de la vida i recepció del seu feedback; presentació als inversors (pitch day).

 • Setmana de la sortida al mercat

  Octubre del 2022

  Coneixement bàsics sobre finances; eines bàsiques i coneixements pràctics per negociar en el sector de les ciències de la vida i la salut; pros i contres de la concessió de llicències d’un producte; definició de l’estratègia d’accés al mercat.


Contacte

Per a consultes i més informació: ci_info@fundaciolacaixa.org.

 1. Has de lliurar les sol·licituds i els documents addicionals accedint a l'àrea privada, on es poden presentar sol·licituds per a totes les convocatòries de la Fundació ”la Caixa”. La primera vegada que accedeixis a aquesta àrea t’hi has de registrar, i rebràs un nom d’usuari i una contrasenya per iniciar la sessió.

 2. Quan t’hi hagis registrat, has de seleccionar la convocatòria que correspongui i emplenar el formulari de sol·licitud. Descarrega el manual d’usuari de la plataforma de sol·licitud si et cal més informació sobre com obtenir l’acreditació de l’entitat o com introduir les dades del projecte a l’àrea de sol·licitud.

 3. Emplena tot el formulari de sol·licitud en línia. Descarrega el model de formulari (CaixaResearch Validate Form Sample). Aquest formulari només té finalitats informatives. Les sol·licituds s’han d’enviar en línia utilitzant la plataforma del lloc web.

 4. Recorda que la sol·licitud s’ha d’emplenar en anglès. No acceptem sol·licituds en un altre idioma, incompletes, en format paper o que s’hagin enviat per qualsevol altre mitjà o fora de termini.

Una vegada acabat el període de sol·licitud, revisem el projecte per confirmar que compleix les bases de participació. El procés de selecció es basa en els estàndards de la Fundació Europea de la Ciència, que es poden consultar a la publicació European Peer Review Guide: Integrating Policies and Practices into Coherent Procedures, i es regeix per un procediment d’avaluació amb revisió per experts.

La European Peer Review Guide estableix que la transparència és un dels principis fonamentals de les bones pràctiques en la revisió de projectes per experts. Per això, abans d’iniciar el procediment d’avaluació de sol·licituds, la Fundació ”la Caixa” posa a disposició de les parts interessades les bases i els procediments que regeixen el programa.

A l’hora d’avaluar els projectes, tenim en compte aspectes com el potencial de mercat del projecte, i també el possible impacte financer i social. En concret, avaluem els aspectes següents:

 • Qualitat de la ciència i de l’actiu (fins a 25 punts sobre 100)

  • Viabilitat científica.

  • Protecció de propietat intel·lectual.

  • Nivell de desenvolupament.

 • Capacitat de transferència i implementació (fins a 24 punts sobre 100)

  • Perfil del líder del projecte i expertise.

  • Motivació i compromís del líder del projecte.

  • Existència d’un equip suplementari de suport.

 • Projecte de valoració (fins a 15 punts sobre 100)

  • Definició d’objectius.

  • Identificació correcta, estructura i enfocament de les accions que s’han de dur a terme, dimensionament de les despeses i marc temporal.

 • Potencial de mercat (fins a 24 punts sobre 100)

  • Identificació de la necessitat o problema que es vol resoldre.

  • Proposició de valor.

  • Identificació de l’usuari, el client o el mercat potencial.

 • Impacte social i innovació responsable (fins a 12 punts sobre 100)

  • Rellevància social i beneficis per a la societat de l’actiu. Nivell de contribució a la millora de la qualitat de vida de la ciutadania, el progrés social i el desenvolupament humà.

  • Procés d’innovació responsable. Investigació i desenvolupament que cobreixi necessitats socials àmplies. Existència de mecanismes de participació i d’implicació dels diferents grups d’interès.

Pots consultar la guia per a avaluadors i el codi de conducta per a col·laboradors.

Documentació d'interès

Bases de la convocatòria

(Disponible només en anglès)

Guia per a avaluadors

(Disponible només en anglès)

Codi de conducta per a col·laboradors

(Disponible només en anglès)

Manual d’usuari de la plataforma

(Disponible només en anglès)

Formulari 2022

(Disponible només en anglès)