Estimulem la innovació i la transferència del coneixement en nous tractaments i promovem la divulgació dels resultats per impulsar el progrés social.

Què fem

Al programa CaixaResearch promovem la investigació en salut per impulsar el progrés social.

Donem suport a la investigació d’excel·lència en salut i biomedicina que duen a terme investigadors i metges a Espanya i Portugal, i estimulem la innovació i la transferència del coneixement en nous tractaments i solucions per als pacients. També promovem la divulgació dels resultats a tota la societat.

Impulsem la generació de nou coneixement en els àmbits de les malalties més greus i esteses: les malalties infeccioses, les oncològiques, les cardiovasculars i les neurològiques, i promovem la millora de la pràctica mèdica i clínica, sense oblidar el suport a la investigació biomèdica bàsica i de frontera.


A qui s’adreça

A universitats, centres d'investigació i hospitals amb els quals establim convenis de col·laboració, com també a investigadors i grups d'investigació que puguin optar a les convocatòries públiques CaixaResearch d’ajudes a projectes d'investigació i innovació en l’àmbit de la salut i la biomedicina.


Com ho fem