Perquè ningú es quedi pel camí

  • COORDINADOR DE LA TROBADA

    Jordi Alberich, director general del Cercle d’Economia.

  • MISSIÓ

    La I Trobada Cap Roig d’Economia i Reptes Socials es va celebrar el 2017 amb el títol El treball en temps de globalització i revolució tecnològica. Es va plantejar des del convenciment que ambdues dinàmiques comportaven un nou context econòmic, ple d’incerteses. Per a uns, oferia la possibilitat d’avançar cap a una societat més justa i oberta. Per contra, per a d’altres suposava una seriosa amenaça en relació amb els avenços i equilibris socials que, especialment en el món occidental, es trobaven colpits per la gravíssima crisi econòmica.

    Els debats van corroborar el sentit de la convocatòria. Les possibilitats de millora són enormes i engrescadores, però si les dinàmiques globalitzadores i tecnològiques no es condueixen amb encert, una part notable de les societats occidentals pot veure seriosament malmès el seu benestar. Precisament, aquesta inquietud és la que orientarà la II Trobada Cap Roig Perquè ningú es quedi pel camí.

    A l’edició d’enguany s’aprofundirà sobre els instruments i les polítiques que, en el trànsit cap a un món més obert i ple d’avenços tecnològics, puguin garantir una veritable igualtat d'oportunitats i els mínims nivells de benestar pels col•lectius més amenaçats. A la vegada, aquesta aproximació més específica s’acompanyarà d’una mirada adreçada a respondre una qüestió fonamental: Què s’entén per una societat justa? Quines fórmules es podrien o s’haurien d’aplicar per tal d’instaurar-la? El salari mínim i la renda bàsica universal assenyalen un possible camí?

Més informació sobre Trobades de Cap Roig

Més informació sobre Jardins de Cap Roig