Com participar

Mostrar texto Ocultar texto

”la Caixa” impulsa una convocatòria amb l’objectiu de fomentar la reflexió i el diàleg al voltant del tema del desenvolupament humà i la sostenibilitat. Vol potenciar el paper que té com a lloc de trobada entre els actors socials principals: entitats, associacions, Administració pública i professionals, per abordar els reptes actuals de manera holística, superant barreres acadèmiques i sectorials.

Volem ser un lloc de trobada per a tots aquests actors socials i animar-los a treballar per establir prioritats, detectar metodologies innovadores i impulsar el desenvolupament econòmic i la transformació social.

 • COM ES POT PARTICIPAR A LA CONVOCATÒRIA

  Poden presentar un projecte a la convocatòria:

  • Associacions i entitats socials, culturals i cíviques sense ànim de lucre.

  • Empreses socials i cooperatives del sector social.

  • Organitzacions empresarials i sindicals sense ànim de lucre.

  • Universitats i centres d'investigació.

  • Administracions públiques.


  Queden exclosos de la convocatòria els partits polítics i les fundacions, empreses privades amb ànim de lucre i treballadors autònoms.

  Tots els projectes hauran d’incloure, de manera obligatòria, un mínim de 5 activitats que s’hauran de fer als espais del Palau Macaya.

  Totes les activitats s’hauran de portar a terme entre el setembre de 2020 i el setembre de 2021.

  No es poden presentar a la convocatòria vigent del Palau Macaya les entitats que ja hagin estat seleccionades en l’última edició.


  Accedeix al Portal de convocatòries

Eixos temàtics

Mostrar texto Ocultar texto
 • EIXOS TEMÀTICS I LÍNIES PRIORITÀRIES

  La convocatòria gira al voltant de quatre eixos de reflexió:

  1. Desenvolupament humà i sostenibilitat econòmica: la construcció de models i polítiques econòmiques alternatives en un món global.

  2. Desenvolupament humà i sostenibilitat mediambiental: el medi ambient, el canvi climàtic, l'escassetat de recursos naturals i la seva preservació.

  3. Desenvolupament humà i sostenibilitat social: l'evolució de les problemàtiques d'exclusió social i els sistemes de benestar, ara i en el futur.

  4. Desenvolupament humà i pensament: identitat i sentit de pertinença, formes d'organització i regulació política.

Principis d´actuació

Mostrar texto Ocultar texto
 • PRINCIPIS D'ACTUACIÓ

  Els projectes que es presentin s’han d’adequar als principis d’actuació del Palau Macaya:

  • Promoure un horitzó global de pensament, a partir d'un marc geogràfic ampli i una perspectiva històrica integradora.

  • Incorporar una visió prospectiva i el plantejament de models innovadors pensant en el futur.

  • Aportar valors humanistes i democràtics, promoure un món capaç de gestionar els conflictes i una societat més equitativa, justa i tolerant.

  • Introduir un enfocament holístic que permeti superar barreres acadèmiques i sectorials, afavorir la cooperació i el treball en xarxa.

  • Desenvolupar metodologies participatives que permetin identificar, implicar i apoderar tots els actors implicats: administracions públiques, empreses, entitats del tercer sector, universitats, centres de recerca i ciutadania.

 • CONTACTE