Línia d´actuació

Mostrar texto Ocultar texto

Aquesta convocatòria té com a finalitat col·laborar amb organitzacions no lucratives que desenvolupen els seus projectes a la província de Burgos per a impulsar iniciatives dirigides especialment a persones que es troben en situació de vulnerabilitat social i l'objectiu és millorar la seva qualitat de vida i fomentar la igualtat d'oportunitats.

 • DATES CLAU

  CONVOCATÒRIA TANCADA
  Del 29 d'abril al 24 de maig de 2019.

 • FINANÇAMENT

  75% del cost del projecte

  Fins a 40.000 € en projectes presentats per una sola entitat. 

  Fins a 60.000 € en projectes presentats conjuntament i a través d'un partenariat format per dues entitat o més, o entitats fusionades els últims cinc anys.

 • LÍNIES D'ACTUACIÓ

  1. Promoció de l’autonomia personal i atenció a l’envelliment, la discapacitat i la malaltia.

  2. Lluita contra la pobresa infantil i l’exclusió social.

  3. Habitatges per a la inclusió social.

  4. Inserció sociolaboral.

  5. Interculturalitat i acció social.

 • CONTACTE

  Consulta les bases per a informar-te de les línies prioritàries i els seus objectius dins de cada àmbit d'actuació a www.convocatoriessocials.cat.

Registre i acreditació

Mostrar texto Ocultar texto

Per poder presentar el vostre projecte cal que l'entitat sol·licitant, i si és el cas l'entitat partenariada, estiguin acreditades en l'aplicació Portal de convocatòries.

En cas que siguis una entitat acreditada en anys anteriors: tota la documentació ha d'estar vigent en el moment de la presentació de la sol·licitud.

En cas que siguis una entitat no acreditada: el procés d'acreditació es realitza a través de l'aplicació, on es proporciona un usuari i una clau per poder continuar amb la sol·licitud.

Trobareu una Guia de suport per a facilitar la presentació del projecte disponible al Portal de convocatòries, a l'apartat "Documentació" i al web de l'Obra Social "la Caixa" en l'apartat "Convocatòries".

Presentació del projecte

Mostrar texto Ocultar texto

La presentació de projectes es realitza a través de l'aplicació Portal de convocatòries amb l'usuari i contrasenya obtinguts en l'acreditació.

La presentació s'efectua emplenant tots els camps d'informació de les diferents pestanyes del formulari de presentació de projecte i adjuntant la documentació complementària.