Convocatòries socials a Burgos. Ajudar com a principi

Línia d´actuació

Mostrar texto Ocultar texto

Aquesta convocatòria té com a finalitat col·laborar amb organitzacions no lucratives que desenvolupen els seus projectes a la província de Burgos per impulsar iniciatives adreçades especialment a persones que es troben en situació de vulnerabilitat social i que tenen com a objectiu millorar-ne la qualitat de vida i fomentar la igualtat d’oportunitats.


A la convocatòria es prestarà especial atenció a les persones i col·lectius en situació d’especial vulnerabilitat arran de la crisi provocada per la pandèmia del coronavirus (COVID-19).

 • DATES CLAU

  CONVOCATÒRIA TANCADA

  Del 19 d’octubre al 9 de novembre de 2020.

 • FINANÇAMENT

  75% del cost del projecte:

  Fins a 40.000 € en projectes presentats per una sola entitat.

  Fins a 60.000 € en projectes presentats conjuntament i a través d’un partenariat format per dues entitats o més.

 • LÍNIES D'ACTUACIÓ

  1. La promoció de l’autonomia personal i l’atenció a l’envelliment, a la discapacitat i a la malaltia.

  2. L’atenció als infants i el jovent, i a les persones en situació d’exclusió social.

  3. L’impuls d’accions per a la inserció sociolaboral, adreçat especialment a les persones amb dificultats per accedir a l’ocupació.

  4. L’atenció mitjançant recursos residencials temporals per a la promoció de l’autonomia personal i el suport a la inclusió social.

  5. El foment de la convivència ciutadana intercultural i la cohesió social.

Registre i acreditació

Mostrar texto Ocultar texto
 • SOL·LICITAR

  Per presentar un projecte cal que l’entitat sol·licitant s’acrediti a l’aplicació Portal de convocatòries.

  Per registrar-se per primera vegada a la plataforma informàtica, cal emplenar la informació i pujar la documentació següent:

  1. DNI de la persona responsable de la sol·licitud.

  2. Model d’acreditació de representant de l’entitat (plantilla a l’aplicació).

  Fins que la Fundació ”la Caixa” no hagi validat aquesta documentació no es pot continuar formalitzant la sol·licitud de l’ajuda, per la qual cosa és important fer aquest pas amb la màxima antelació. El procés de validació pot durar entre 1 i 3 dies laborables després de la sol·licitud.

 • ACREDITACIÓ

  • Per a entitats acreditades en anys anteriors, cal que aquest any 2020 actualitzin la informació relativa a l’entitat al Portal. Cal que les entitats s’assegurin que tota la informació i tots els documents siguin vigents en el moment de presentar la sol·licitud.

  • Per a entitats no acreditades, el procés d’acreditació es fa a través de l’aplicació, on s’obté la clau d’accés (usuari i contrasenya).

 • PRESENTACIÓ
  DEL PROJECTE

  L’accés al formulari de presentació s’habilita una vegada s’ha obert la convocatòria, amb possibilitat de modificar-lo fins a la data de tancament.

  Per facilitar la presentació tenim la Guia de suport a la presentació de solicituds a Burgos (PDF, 467 KB) (disponible només en castellà), disponible també al Portal de Convocatòries a l’apartat Documentació.

  Per a qualsevol consulta adreça’t a: ajutssocials@fundaciolacaixa.org