Inhibidor dirigit per detenir les metàstasis de càncer de còlon

Angélica Figueroa

 • LÍDER DEL PROJECTE

  Angélica Figueroa

 • ORGANITZACIÓ
  SOL·LICITANT, PAÍS

  Fundación Profesor Novoa Santos, Espanya

 • DESCRIPCIÓ

  Prop de 10 milions de persones van morir de càncer el 2020, xifra que fa d’aquesta malaltia una de les causes principals de mort arreu del món. Aproximadament el 90 % d’aquestes morts van ser causades per metàstasi, que es la propagació del tumor original a altres parts del cos.

  Fins avui, les opcions terapèutiques dirigides a la metàstasi han estat molt limitades. Per aquest motiu, el càncer se sol considerar una malaltia incurable quan ha arribat a la fase metastàtica. Un dels reptes actuals en oncologia és identificar nous fàrmacs que aturin la metàstasi i, per tant, redueixin la mortalitat per càncer.

  Els investigadors han identificat una diana terapèutica molt prometedora amb una elevada expressió en les cèl·lules tumorals quan aquestes evolucionen a cèl·lules metastàtiques. Actualment, estan desenvolupant un fàrmac que inhibeix la metàstasi en el càncer de còlon, tot i que, gràcies al seu mecanisme d’acció, pot ser que també es pugui utilitzar en altres tipus de carcinomes. El desenvolupament d’un nou tractament antimetàstasi tindrà una influència en l’oncologia de precisió i beneficiarà els pacients amb càncer.

 • SUBVENCIÓ

  300.000 €