CoV2-BMEP i CoV2-TMEP: dues noves vacunes multiepitòpiques polivalents contra el SARS-CoV-2

Mariano Esteban

 • LÍDER DEL PROJECTE

  Mariano Esteban

 • ORGANITZACIÓ
  SOL·LICITANT, PAÍS

  Consejo Superior Investigaciones Científicas (CSIC), Madrid, Espanya

 • DESCRIPCIÓ

  Investigadors del Centre Nacional de Biotecnologia (CNB-CSIC), sota la direcció de Mariano Esteban, desenvolupen una nova estratègia de vacuna contra el SARS-CoV-2 causant de la COVID-19, amb l’objectiu d’evitar-ne la propagació i possibles brots futurs. El projecte se centra a dissenyar i validar de forma preclínica nous compostos amb activitat immunògena dirigits a regions conservades (menys susceptibles a la mutació) de l’estructura del SARS-CoV-2. En potenciar la producció de limfòcits inductors d’anticossos i de cèl·lules citotòxiques, s’espera que aquests agents proporcionin una immunitat potent i de llarga durada contra el SARS-CoV-2 i altres virus similars, així com una resistència més gran a l’evolució que presenta ara el coronavirus.

 • MÉS INFORMACIÓ