Un mapa per conèixer el futur del tumor

Roger Gomis Cabré

 • LÍDER DEL PROJECTE

  Roger Gomis Cabré

 • ORGANITZACIÓ
  SOL·LICITANT, PAÍS

  Institut de Recerca Biomèdica (IRB Barcelona), Espanya

 • DESCRIPCIÓ

  La metàstasi és la principal causa de mortalitat en les pacients amb càncer de mama. El tipus de tumor més freqüent és el luminal, que habitualment presenta receptors hormonals positius, i representa el 80 % dels casos.

  Una de les característiques d’aquest tipus de càncer n’és el llarg període de latència després del tractament. Al cap d’un llarg període amb absència de símptomes, el tumor pot reaparèixer.

  Aquest projecte vol dibuixar el mapa de les cèl·lules tumorals per saber com evolucionen amb l’administració del tractament: quines d’elles contribueixen al creixement, la disseminació, la latència, la metàstasi i la resistència de la teràpia.

  Els resultats contribuiran a la comprensió dels mecanismes moleculars de la metàstasi i la resistència als medicaments, i la identificació de noves dianes terapèutiques per dissenyar nous fàrmacs.

  L’objectiu final n’és millorar el maneig clínic de les pacients amb càncer de mama per prevenir possibles recaigudes en el futur.

 • TÍTOL ORIGINAL
  DEL PROJECTE

  Metastasis Cell Fate Mapping

 • SUBVENCIÓ

  489.400 €