Com el cervell humà crea i recupera records

Josep Dalmau Obrador

 • LÍDER DEL PROJECTE

  Josep Dalmau Obrador

 • ORGANITZACIÓ
  SOL·LICITANT, PAÍS

  Institut d’Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS), Hospital Clínic, Universitat de Barcelona, Espanya

 • DESCRIPCIÓ

  Hi ha trastorns neurològics que es deuen a una alteració dels mecanismes de defensa immunològica que reben el nom d’anticossos. Aquestes defenses, en comptes de combatre microbis causants d’infeccions, ataquen les neurones del cervell i provoquen trastorns. La segona malaltia més comuna d’aquest tipus de trastorns és l’encefalitis per anticossos LGI1, que es va descriure per primera vegada el 2010. La seva identificació va revolucionar el diagnòstic i el tractament d’una categoria de malalties fins llavors desconeguda.

  Aquesta malaltia provoca alteracions tant en la memòria a llarg termini com en la memòria de treball, fet que provoca dèficits cognitius. Aquests pacients són incapaços de crear nous records, manejar informació nova i presenten alteracions del son.

  Aquest projecte vol correlacionar, en aquestes persones i models animals de la malaltia, l’activitat neuronal de determinades estructures cerebrals amb els dèficits cognitius mitjançant tècniques de neuroimatge i electrofisiologia. L’objectiu n’és entendre els mecanismes de formació, consolidació i recuperació de la memòria en aquesta malaltia, i altres patologies neurològiques similars, per obtenir teràpies personalitzades.

 • TÍTOL ORIGINAL
  DEL PROJECTE

  Neuronal circuits, and the mechanisms of memory loss and recovery

 • SUBVENCIÓ

  498.718 €