Una nova teràpia per a la insuficiència cardíaca

Joaquim Adelino Correia Ferreira Leite Moreira

Projecte guardonat en col·laboració amb la Fundação para a Ciência e a Tecnologia

 • LÍDER DEL PROJECTE

  Joaquim Adelino Correia Ferreira Leite Moreira

 • ORGANITZACIÓ
  SOL·LICITANT, PAÍS

  Universitat de Porto, Portugal

 • DESCRIPCIÓ

  La insuficiència cardíaca i la hipertensió pulmonar són malalties cròniques comunes que poden provocar arítmies. Les alteracions del ritme cardíac contribueixen a reduir l'esperança i la qualitat de vida dels pacients.

  El 2% de la població adulta pateix insuficiència cardíaca, dels quals entre el 5% i el 10% reben tractament de resincronització cardíaca, un tipus de marcapassos que detecta i corregeix els impulsos elèctrics dels ventricles. Tot i així, un terç d'aquestes persones no responen bé a aquest tractament.

  Aquest projecte investiga els beneficis d'un nou tractament, la resincronització cardíaca seqüencial (SECRET), que ja s'ha desenvolupat. El dispositiu es provarà en un model animal amb un nou mètode d'implantació no invasiu.

  L'objectiu és oferir un tractament per als pacients que no tenen una solució terapèutica, especialment per corregir la desincronització del ventricle esquerra del cor.

 • TÍTOL ORIGINAL
  DEL PROJECTE

  Sequential Cardiac Resynchronization Therapy

 • SUBVENCIÓ

  369.248 €