La lluita contra el melanoma més agressiu

Fátima Gebauer Hernández

 • LÍDER DEL PROJECTE

  Fátima Gebauer Hernández

 • ORGANITZACIÓ
  SOL·LICITANT, PAÍS

  Centre de Regulació Genòmica (CRG), Espanya

 • DESCRIPCIÓ

  El melanoma cutani és l’únic tumor en el qual lesions de molt poca profunditat presenten un gran potencial de metàstasi. Actualment no hi ha biomarcadors que indiquin el risc de disseminació del tumor en pacients amb melanoma.

  Els científics han observat que una família de proteïnes que controlen l’activitat dels gens, anomenades proteïnes d’unió a ARN, podrien tenir un gran impacte en la progressió del càncer, incloent-hi la metàstasi i la immunosupressió. Aquestes proteïnes no s’han analitzat anteriorment de manera sistemàtica en el càncer.

  Aquest projecte vol identificar proteïnes d’unió a ARN importants per a la metàstasi, i entendre millor els processos moleculars que aquestes controlen en el melanoma cutani. L’objectiu n’és disposar de nous biomarcadors responsables de la propagació del tumor i dissenyar noves teràpies per a les fases més avançades del càncer.

 • CONSORCI
  (INVESTIGADOR PRINCIPAL, ORGANITZACIÓ, PAÍS)

  • Maria Soengas (CoLíder), Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), Espanya

  • Santiago Ramón y Cajal, Fundació Hospital Universitari Vall d'Hebron Institut de Recerca (VHIR), Espanya

 • TÍTOL ORIGINAL
  DE PROJECTE

  Exploiting post-transcriptional regulation to uncover novel vulnerabilities of metastasic cells

 • SUBVENCIÓ

  499.980 €