Els canvis metabòlics que permeten la formació del cor prometen noves teràpies regeneratives

Ofelia María Martínez Estrada

 • LÍDER DEL PROJECTE

  Ofèlia María Martínez Estrada

 • ORGANITZACIÓ
  SOL·LICITANT, PAÍS

  Fundació Bosch i Gimpera (UB), Espanya

 • DESCRIPCIÓ

  La insuficiència cardíaca constitueix una de les principals causes de mort i discapacitat en el món. En els darrers anys ha augmentat la recerca amb cèl·lules mare com a estratègia terapèutica per a la reparació cardíaca. No obstant això, els resultats continuen sent poc satisfactoris.

  Els científics han observat que els mecanismes moleculars que guien la morfogènesi del cor durant l’etapa embrionària són compatibles amb els processos que intervenen en la regeneració del múscul cardíac després d’un infart. Aquest paral·lelisme inspira nous treballs que són l’avantsala de noves teràpies.

  En concret, les cèl·lules de l’epicardi, que formen la capa externa del cor, s’erigeixen com l’esperança de la recerca pel paper fonamental que tenen en la formació d’aquest òrgan i la seva regeneració en la vida adulta.

  Aquest projecte analitza els canvis metabòlics de les cèl·lules de l’epicardi durant els diferents estadis del desenvolupament embrionari del cor. L’objectiu n’és conèixer-los a fons per, més endavant, poder reparar l’òrgan de manera adequada després d’una lesió.

 • CONSORCI
  (INVESTIGADOR PRINCIPAL,
  ORGANITZACIÓ, PAÍS)

  • Josep A. Villena Delgado (CoLíder), Fundació Hospital Universitari Vall d'Hebron Institut de Recerca (VHIR), Espanya

  • Carolina Soler-Botija, Institut d'Investigació en Ciències de la Salut Germans Trias i Pujol (IGTP), Espanya

 • TÍTOL ORIGINAL
  DEL PROJECTE

  Dissecting the functional role of the epicardium metabolism during heart development and repair after myocardial infarction

 • SUBVENCIÓ

  438.100 €