Nanofàrmacs per a combatre el càncer de pàncrees

María Jesús Vicent Docón

 • LÍDER DEL PROJECTE

  María Jesús Vicent Docón

 • ORGANITZACIÓ
  SOL·LICITANT, PAÍS

  Centro de Investigación Príncipe Felipe, Espanya

 • DESCRIPCIÓ

  El càncer de pàncrees, en concret el carcinoma ductal del pàncrees, és un dels més virulents. El 90% dels pacients moren durant el primer any del diagnòstic. Les teràpies actuals, des de la quimioteràpia a la immunoteràpia, només augmenten l’esperança de vida de les persones uns quants mesos.

  El projecte pretén dissenyar nanofàrmacs que continguin teràpies específiques capaces de matar de forma selectiva les cèl·lules tumorals del pàncrees sense danyar la resta de cèl·lules i òrgans sans.

  A més a més, els investigadors volen desenvolupar una nanovacuna per a aprofitar el sistema immunitari del pacient per tal de prevenir la recurrència de tumors anys més tard. D’aquesta manera, els científics esperen augmentar l’esperança de vida d’aquests pacients des de la prevenció fins a la regressió del tumor.

 • CONSORCI
  (INVESTIGADOR PRINCIPAL, ORGANITZACIÓ, PAÍS)

  • Helena Isabel Fialho Florindo Roque Ferreira, Facultade de Farmacia da Universidade de Lisboa, Portugal

  • Ronit Satchi-Fainaro, Sackler Faculty of Medicine Tel Aviv University, Israel

 • TÍTOL ORIGINAL
  DE PROJECTE

  Sensitizing pancreatic cancer to immunotherapy with multimodal precision nanomedicines

 • SUBVENCIÓ

  985.042 €