La comprensió de les bases neuronals de la dislèxia

Manuel Francisco Carreiras Valiña

 • LÍDER DEL PROJECTE

  Manuel Francisco Carreiras Valiña

 • ORGANITZACIÓ
  SOL·LICITANT, PAÍS

  Centre Basc de Cognició, Cervell i Llengua (BCBL), Espanya

 • DESCRIPCIÓ

  La capacitat de llegir és una habilitat essencial en les societats modernes per a intercanviar coneixements, promoure el progrés humà i poder exercir els nostres drets com a ciutadans. A més a més, la lectura permet el desenvolupament d’altres habilitats cognitives, essent un dels pilars del sistema educatiu. Això no obstant, una de cada deu persones té problemes per a aprendre a llegir.

  La dislèxia és un trastorn del neurodesenvolupament l’etiologia del qual encara no s’ha aclarit. Gran part de les investigacions sobre les bases neuronals de la dislèxia s’han centrat en l’escorça cerebral.

  Tanmateix, aquest projecte se centra en el tàlem, una estructura cerebral que filtra els estímuls sensorials que contribueixen a la lectura abans que arribin a l’escorça cerebral. Concretament, s’investiga el funcionament dels circuits talemocorticals que comuniquen els diferents nuclis del tàlem amb diferents zones de l’escorça cerebral. Aquest nou enfocament podria explicar per què hi ha persones amb dificultats per a l’aprenentatge i el domini de la lectura.

 • TÍTOL ORIGINAL
  DEL PROJECTE

  Dyslexia and the thalamus: integrating anatomy and function in a mechanistic account of the reading brain

 • SUBVENCIÓ

  500.000 €