Escenes de pel·lícula per tractar els pacients d’ictus

Blanca Fuentes Gimeno

 • LÍDER DEL PROJECTE

  Blanca Fuentes Gimeno

 • ORGANITZACIÓ
  SOL·LICITANT, PAÍS

  Hospital Universitario La Paz, Espanya

 • DESCRIPCIÓ

  Els supervivents d’un ictus presenten diferents seqüeles, entre les quals es troba l’afàsia, un problema de llenguatge que es dona en gairebé la meitat dels afectats. L’afàsia és la dificultat per a expressar-se a través de la parla o de l’escriptura i per a comprendre el discurs oral o llegit.

  És a dir, el pacient amb afàsia té seriosament danyada la seva capacitat per a comunicar-se amb la família i els amics en la seva vida diària. Malauradament, malgrat els avenços científics i tècnics, molts pacients no es recuperen, la qual cosa minva greument la seva qualitat de vida.

  Aquest projecte proposa una teràpia per a tractar l’afàsia basada en el doblatge d’escenes quotidianes de sèries de televisió que continguin les paraules i frases que els pacients amb ictus i els seus cuidadors considerin més importants per a millorar la seva comunicació i la seva qualitat de vida. En conseqüència, la teràpia és integradora, centrada en el pacient, però alhora universal i extrapolable a d’altres llengües, atesa la diversitat de la indústria audiovisual.

 • CONSORCI
  (INVESTIGADOR PRINCIPAL,
  ORGANITZACIÓ, PAÍS)

  Nereida Bueno Guerra, Universidad Pontificia de Comillas, Espanya

 • TÍTOL ORIGINAL
  DEL PROJECTE

  DUbbing Language-therapy CINEma-based in Aphasia post-Stroke. A feasibility cross-over pilot-trial

 • SUBVENCIÓ

  308.066 €