El viatge al cervell cercant la teràpia contra l’obesitat

Miguel Antonio López Pérez

 • LÍDER DEL PROJECTE

  Miguel Antonio López Pérez

 • ORGANITZACIÓ
  SOL·LICITANT, PAÍS

  Centro de Investigación en Medicina Molecular y Enfermedades Crónicas (CiMUS), Universidad de Santiago de Compostela, Espanya

 • DESCRIPCIÓ

  L’obesitat i les seves complicacions són un problema de salut pública que frega l’abast d’una pandèmia. Actualment existeixen algunes teràpies farmacològiques que mostren beneficis a l’hora de reduir pes, però continuen sense estar regulades per les agències farmacèutiques a causa dels molts efectes secundaris associats.

  L’obesitat és un problema complex en el qual conflueixen diferents mecanismes de regulació que van des del control de la gana fins a la massa corporal. Molts d’aquests mecanismes es troben al cervell, concretament a l’hipotàlem, que incideix, entre d’altres coses, en la regulació de la ingesta d’aliments i el balanç energètic.

  El projecte proposa assolir aquestes dianes terapèutiques en el sistema nerviós central sense intervenir directament en el crani, mitjançant l’ús d’exosomes. Aquestes vesícules extracel·lulars permetran un accés no invasiu al cervell a través del torrent sanguini per a tractar l’obesitat.

 • TÍTOL ORIGINAL
  DEL PROJECTE

  Exosome targeting of the hypothalamus: a novel strategy for the treatment of obesity

 • SUBVENCIÓ

  448.300 €