Entendre la proteïna tau per frenar la progressió de malalties neurodegeneratives

José Antonio del Río Fernández

 • LÍDER DEL PROJECTE

  José Antonio del Río Fernández

 • ORGANITZACIÓ
  SOL·LICITANT, PAÍS

  Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC), Espanya

 • DESCRIPCIÓ

  La proteïna tau, associada a diversos processos neurodegeneratius anomenats taupaties, està present en nombroses malalties, com l’Alzheimer. Però aquestes taupaties poden variar en funció de les característiques concretes de la proteïna i segons en quin tipus de cèl·lula es trobin. Tots aquests factors es manifesten amb diferents símptomes clínics en funció de la malaltia.

  En els darrers anys, la proteïna tau s’ha mostrat com una diana terapèutica alternativa per al tractament de discapacitats cognitives en algunes malalties, després que les estratègies dirigides al tractament dels agregats de beta-amiloides no hagin funcionat del tot amb la malaltia d’Alzheimer.

  El projecte pretén desxifrar els mecanismes moleculars implicats en l’aparició i propagació de la proteïna tau a les cèl·lules cerebrals, tant en neurones com en cèl·lules glials, per tal de dissenyar noves teràpies que aturin la seva propagació en diferents taupaties.

 • CONSORCI
  (INVESTIGADOR PRINCIPAL, ORGANITZACIÓ, PAÍS)

  • Isidro Ferrer Abizanda, Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL), Espanya

  • Ernest Giralt Lledó, Institut de Recerca Biomèdica (IRB Barcelona), Espanya

  • Jordi Soriano Fradera, Universitat de Barcelona and Institute of Complex Systems (UBICS), Espanya

 • TÍTOL ORIGINAL
  DE PROJECTE

  Modulation of Tau seeding and pathology in tauopathies by BBB-nanocarriers, epitope selective vaccination and ectoPrP Tau receptors bodies

 • SUBVENCIÓ

  763.002 €