La bioimpressió en 3D, nova eina per millorar la supervivència del càncer

Elena Martínez

 • LÍDER DEL PROJECTE

  Elena Martínez

 • ORGANITZACIÓ
  SOL·LICITANT, PAÍS

  Institut de Bioenginyeria de Catalunya, España

 • DESCRIPCIÓ

  Els pacients amb càncer colorectal tenen bon pronòstic quan el tumor està localitzat. Una vegada el càncer s’estén i es produeixen metàstasis, les opcions terapèutiques són limitades.

  La bioimpressió en 3D permet fabricar models cel·lulars tridimensionals que imiten la fisiologia humana per provar noves estratègies terapèutiques al laboratori.

  La biòpsia líquida, que aconsegueix monitorar la resposta terapèutica en temps real i de forma no invasiva, estudia cèl·lules tumorals que estan en circulació sanguínia i que són en darrer terme responsables del procés de metàstasi.

  Aquest projecte, que combina la bioimpressió en 3D i tècniques avançades de biòpsia líquida en un dispositiu òrgan en un xip (organ-on-a-chip), vol dotar els metges de noves eines per entendre i monitorar l’evolució de la malaltia en els pacients amb càncer colorectal metastàtic i, així, millorar la seva supervivència.

 • CONSORCI
  (INVESTIGADOR PRINCIPAL, ORGANITZACIÓ, PAÍS)

  • Lorena Diéguez, Laboratorio Ibérico Internacional de Nanotecnología, Portugal

  • Elena Elez, Fundació Institut Investigació Oncològica Vall Hebrón (VHIO), España

 • TÍTOL ORIGINAL
  DE PROJECTE

  BioPrinted hydROgel MicrofluldicS to mimic patient-specific tumor mEtastatic microenvironment (PROMISE)

 • SUBVENCIÓ

  981.675 €