La intel·ligència artificial, nova aliada contra la leucèmia

M. Carolina Florian

 • LÍDER DEL PROJECTE

  M. Carolina Florian

 • ORGANITZACIÓ
  SOL·LICITANT, PAÍS

  Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL), España

 • DESCRIPCIÓ

  Les persones més grans de 60 anys amb leucèmia mieloide aguda que reben quimioteràpia tenen una taxa de supervivència molt baixa, fins a nou mesos des del diagnòstic. Per això calen nous tractaments per a aquests tumors.

  En aquest context, la intel·ligència artificial pot ser una aliada en l’anàlisi de bases de dades complexes, per trobar noves formes d’interpretar les dades i aconseguir estratègies terapèutiques innovadores.

  Aquest projecte vol desenvolupar una estratègia nova, basada en algoritmes d’aprenentatge profund (deep learning), per entendre com les cèl·lules tumorals interactuen amb la medul·la òssia envellida i el seu entorn. Aquest coneixement permetrà definir noves dianes terapèutiques per aturar el creixement tumoral.

 • CONSORCI
  (INVESTIGADOR PRINCIPAL, ORGANITZACIÓ, PAÍS)

  Medhanie Mulaw, Universität Ulm, Alemania

 • TÍTOL ORIGINAL
  DE PROJECTE

  Deep learning to dissect the interaction between leukemic cells and the ageing niche (DeepAgeNiche)

 • SUBVENCIÓ

  817.046 €