Nova connexió metabòlica intestí - teixit adipós-cervell com a diana terapèutica per combatre l’obesitat i la diabetis

Sonia Fernández Veledo

 • LÍDER DEL PROJECTE

  Sonia Fernández Veledo

 • ORGANITZACIÓ
  SOL·LICITANT, PAÍS

  Fundació Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili del Hospital Universitari de Tarragona Joan XXIII, España

 • DESCRIPCIÓ

  L’obesitat i les malalties metabòliques relacionades amb l’excés de pes, com la diabetis tipus 2, són una veritable epidèmia en ple segle XXI. Tot i les mesures preventives, la seva prevalença va en augment, cosa que ocasiona un gran impacte sobre els sistemes de salut pública, amb greus conseqüències psicosocials i sense que fins avui hi hagi un tractament realment cost-efectiu.

  Identificar nous mecanismes implicats en el control del pes i en els nivells de glucosa és essencial, ja que abordar l’obesitat i la hiperglucèmia simultàniament suposa un enfocament integrador terapèutic ineludible en aquests moments, si volem tractar adequadament aquestes malalties.

  El projecte proposa un nou mecanisme regulador del balanç energètic a través d’un circuit intestí - teixit adipós - cervell controlat pel succinat, un metabòlit produït per la microbiota intestinal. Comprendre la implicació d’aquest nou sistema en la fisiopatologia de l’obesitat i la diabetis pot permetre el desenvolupament de noves eines clíniques i enfocaments terapèutics per al tractament d’aquestes malalties metabòliques.

 • CONSORCI
  (INVESTIGADOR PRINCIPAL, ORGANITZACIÓ, PAÍS)

  • Miguel López, Universidad de Santiago de Compostela, España

  • José-Manuel Fernández-Real, Institut D'Investigació Biomèdica De Girona (IDIBGI), España

 • TÍTOL ORIGINAL
  DE PROJECTE

  Succinate/SUCNR1 axis: a novel target for anti-obesity therapies (METASUCC)

 • SUBVENCIÓ

  998.903 €