Diagnòstic ràpid de la cardiopatia coronària per prevenir la mortalitat precoç

Teresa Matias Correia

 • LÍDER DEL PROJECTE

  Teresa Matias Correia

 • ORGANITZACIÓ
  SOL·LICITANT, PAÍS

  Centro de Ciências do Mar do Algarve (CCMAR), Portugal

 • DESCRIPCIÓ

  La cardiopatia coronària (CC), que és la causa principal de mort a escala mundial, es produeix quan el flux de sang al cor queda restringit. La detecció precoç d’aquesta patologia és de summa importància per prevenir esdeveniments potencialment mortals.

  Actualment, el mètode més utilitzat per a la detecció precoç de la CC és l’angiografia coronària. Aquesta prova proporciona imatges del flux de sang per les artèries coronàries cap al cor. El problema és que es tracta d’un procediment invasiu que requereix ingrés hospitalari i exposa el pacient a radiació. Per tant, a més de ser car, és molt poc pràctic per a la detecció rutinària.

  Hi ha una alternativa a l’angiografia: la ressonància magnètica cardíaca de perfusió (RMC de perfusió). A diferència de l’angiografia, aquest és un procediment segur i no invasiu. Tanmateix, té dos inconvenients: una baixa qualitat d’imatge i una cobertura incompleta del cor. D’altra banda, la interpretació de les dades és complexa i requereix personal altament capacitat. Aquests factors han dificultat l’adopció generalitzada de la RMC per perfusió.

  Per superar aquests inconvenients, els investigadors d’aquest projecte combinaran models matemàtics del flux sanguini cardíac, RMC de perfusió i reconstrucció d’imatges per obtenir dades sense precedents sobre la salut del cor. Els resultats del projecte contribuiran a millorar el diagnòstic i el tractament de la CC i, en darrer terme, permetran augmentar les taxes de supervivència, la qualitat de vida i la seguretat dels pacients.

 • ORGANITZACIONS ASSOCIADES

  • Rita G. Nunes, Associação do Instituto Superior Técnico para a Investigação e Desenvolvimento, Portugal

  • Carlos Alberola-López, Universidad de Valladolid, Espanya

  • Borja Ibáñez Cabeza, Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares Carlos III -CNIC, Espanya

 • TÍTOL ORIGINAL
  DEL PROJECTE

  A direct quantitative assessment of heart disease with magnetic resonance imaging

 • SUBVENCIÓ

  998.472,90 €