Un nou tractament per prevenir la degeneració macular associada a l’edat

Miguel Seabra

 • LÍDER DEL PROJECTE

  Miguel Seabra

 • ORGANITZACIÓ
  SOL·LICITANT, PAÍS

  NOVA Medical School, Universidade NOVA de Lisboa, NMS|NOVA, Portugal

 • DESCRIPCIÓ

  La degeneració macular associada a l’edat (DMAE) és una malaltia degenerativa de la retina que provoca un deteriorament progressiu de la visió central. La DMAE és la causa principal de ceguesa irreversible als països desenvolupats i, actualment, és incurable. La malaltia és conseqüència de la mort d’un determinat tipus de cèl·lules (fotoreceptores) de la màcula, la zona de la retina responsable de la visió d’alta resolució.

  En estudis anteriors, els investigadors han obtingut noves i sòlides proves que la proteïna NRF2 té un paper crucial en la protecció de la màcula, ja que evita la mort d’aquestes cèl·lules durant la DMAE. Així doncs, en el present projecte estudiaran el paper protector que pot fer la NRF2 en la DMAE abans que aquesta sigui irreversible i causi danys permanents. Els estudis de laboratori tindran com a objectiu seleccionar la millor molècula que activi la proteïna NRF2 i protegeixi la retina. Simultàniament, aquests estudis es complementaran amb un estudi clínic observacional en pacients als quals s’administrarà un fàrmac activador de la NRF2 que ja té ús clínic. Els resultats d’aquest estudi poden facilitar el desenvolupament d’un tractament preventiu de la DNAE, llargament esperat, i també d’altres patologies cròniques associades a l’edat.

 • ORGANITZACIONS ASSOCIADES

  Antonio Cuadrado, Universidad Autónoma de Madrid, Espanya

 • TÍTOL ORIGINAL
  DEL PROJECTE

  NRF2 as a novel therapeutic target in early and intermediate age-related macular degeneration

 • SUBVENCIÓ

  985.013 €