Podem envellir d’una manera més saludable?

Claudio Franco

 • LÍDER DEL PROJECTE

  Claudio Franco

 • ORGANITZACIÓ
  SOL·LICITANT, PAÍS

  Católica Biomedical Research Centre and Instituto de Medicina Molecular João Lobo Antunes, Portugal

 • DESCRIPCIÓ

  L’esperança de vida als països desenvolupats s’ha duplicat en l’últim segle com a conseqüència, en gran part, dels avenços en les vacunes, els antibiòtics i els serveis d’atenció sanitària. Tanmateix, aquest augment substancial de la longevitat ha anat acompanyat d’un augment igualment significatiu de les malalties associades a l’envelliment, com el càncer i les malalties cardiovasculars i neurodegeneratives. Així doncs, l’envelliment saludable és un dels reptes principals als quals s’enfronta avui la societat i una prioritat per a la recerca biomèdica. 

  L’envelliment és un procés biològic complex que comporta un deteriorament significatiu de la fisiologia i la funció dels òrgans. Estudis recents han aclarit el paper crucial que tenen els vasos sanguinis en l’envelliment. Per exemple, l’envelliment està associat a una reducció de la densitat del sistema vascular, de manera que evitant aquesta reducció s’aconseguiria un envelliment més saludable. Tanmateix, encara no és coneixen bé els mecanismes que explicarien l’associació entre les alteracions del sistema vascular, l’envelliment del cos i l’aparició de malalties relacionades amb l’edat.

  En aquest projecte, els investigadors estudiaran el paper de les cèl·lules endotelials, que recobreixen l’interior dels vasos sanguinis, per a un envelliment saludable. De fet, ja han identificat una proteïna d’aquestes cèl·lules que actua com un regulador fonamental tant de l’envelliment com de les malalties relacionades amb l’edat.

 • TÍTOL ORIGINAL
  DEL PROJECTE

  Endothelial Cells as rheostats for Age-Related Diseases

 • SUBVENCIÓ

  499.818,88 €