Desxifrant l’impacte dels "gens saltadors" en la proliferació tumoral

José Tubio

 • LÍDER DEL PROJECTE

  José Tubio

 • ORGANITZACIÓ
  SOL·LICITANT, PAÍS

  Centro de Investigación en Medicina Molecular y Enfermedades Crónicas (CiMUS), Universidad de Santiago de Compostela, Espanya

 • DESCRIPCIÓ

  El genoma humà acull el mateix nombre de gens que codifiquen per a proteïnes que el d’un simple cuc. Per tant, la nostra complexitat s’explica per la forma en què els nostres gens estan regulats. En aquest sentit, una fracció important del nostre ADN es compon de fragments que tenen la capacitat de moure’s; són els anomenats gens saltadors o elements mòbils: transposons i retrotransposons.

  Els retrotransposons poden saltar d’un costat a l’altre del genoma i ocasionar pèrdues de fragments de material genètic o introduir regions reguladores. Estudis anteriors han conclòs que els retrotransposons són una font important de mutacions en càncer, tot i que les conseqüències funcionals que té la seva activitat són força desconegudes.

  En aquest projecte, els investigadors intentaran desxifrar fins a quin punt aquest salt dels retrotransposons canvia el context de l’estructura tridimensional del genoma tumoral i impacta en la funció dels gens del càncer.

 • TÍTOL ORIGINAL
  DEL PROJECTE

  Novel mutational mechanisms of somatic retrotransposition in the context of the 3D cancer genome

 • SUBVENCIÓ

  495.476,89 €