Comprendre el paper de nous factors que provoquen inestabilitat genòmica en el càncer

Andrés Aguilera

 • LÍDER DEL PROJECTE

  Andrés Aguilera

 • ORGANITZACIÓ
  SOL·LICITANT, PAÍS

  Centro Andaluz de Biología Molecular y Medicina Regenerativa (CABIMER), Universidad de Sevilla, Espanya

 • DESCRIPCIÓ

  La inestabilitat en el genoma, és a dir, les alteracions en la transmissió de la informació genètica d’una cèl·lula a una altra durant la reproducció cel·lular, és un dels mecanismes fonamentals que donen lloc als tumors. En general, les cèl·lules són molt eficients transmetent el seu ADN d’una generació a una altra; malgrat això, quan es produeixen errades en la reparació de l’ADN, en la seva replicació i en la transcripció d’ADN a ARN, això pot provocar que la informació transmesa d’una cèl·lula a una altra canviï de manera dràstica a una taxa anormalment elevada i que s’acumulin mutacions i reorganitzacions cromosòmiques que acabin afectant el programa d’expressió genètica cel·lular, cosa que incrementa la probabilitat que arribi a afectar gens supressors tumorals o implicats en les metàstasis.

  En el projecte, els investigadors estudiaran el paper, tant a nivell genòmic com a nivell molecular, que exerceix el metabolisme de l’ARN en les reorganitzacions cromosòmiques, ja que aquestes generen una alta propensió a càncer. L’objectiu que tenen és identificar els mecanismes d’interacció entre el metabolisme de l’ARN i les funcions de reparació de l’ADN que comprometen la integritat del genoma.

 • TÍTOL ORIGINAL
  DEL PROJECTE

  R-loop-mediated genome instability factors in cancer

 • SUBVENCIÓ

  500.000 €