Comprendre millor la forma en què el sistema immunitari estableix respostes a mida per a cada patogen

Nuria Martínez

 • LÍDER DEL PROJECTE

  Nuria Martínez

 • ORGANITZACIÓ
  SOL·LICITANT, PAÍS

  Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Espanya

 • DESCRIPCIÓ

  Cada vegada que tenim una infecció, el sistema immunitari dispara una resposta específica en funció de la naturalesa del patogen (virus, bacteris, helmints). Això implica la diferenciació de les cèl·lules del sistema immunitari cap a diferents subtipus amb funcions concretes de defensa, i també la producció d’anticossos específics. L’especificitat de la resposta per a cada tipus de patogen és la clau per resoldre la infecció de manera eficaç.

  En part, l’èxit d’aquesta resposta depèn d’una bona sintonia en la comunicació entre les cèl·lules immunitàries, cosa que fins ara s’havia relacionat amb el contacte físic entre cèl·lules i la producció de citocines.

  Els investigadors parteixen de la hipòtesi que la comunicació metabòlica entre un tipus de cèl·lules immunitàries —les cèl·lules B— i les seves cèl·lules veïnes és la responsable que la resposta immunitària sigui específica per a cada patogen.

  En aquest projecte pretenen identificar com i quan passa aquesta comunicació i de quina forma es veu modelada pel patogen en qüestió. Això aplanarà el camí per trobar noves estratègies terapèutiques que permetin controlar infeccions i malalties autoimmunes, i també millorar les vacunes actuals.

 • TÍTOL ORIGINAL
  DEL PROJECTE

  Metabolic communication between immune cells orchestrates the response to pathogens

 • SUBVENCIÓ

  496.685,86 €