Nova teràpia per a tumors altament metabòlics i proliferatius

María Buxadé

 • LÍDER DEL PROJECTE

  María Buxadé

 • ORGANITZACIÓ
  SOL·LICITANT, PAÍS

  Fundació HiTT, Espanya

 • DESCRIPCIÓ

  El càncer és responsable de prop d'una de cada sis morts a l'any. Tot i els esforços continuats de recerca per desenvolupar tractaments eficaços, les taxes de mortalitat de determinats tipus de càncer, com el càncer de pàncrees o de pulmó, continuen sent extremament altes.

  Una característica comuna d’aquests càncers tan agressius i letals són les cèl·lules altament metabòliques i proliferatives. Alguns estudis recents han relacionat l’elevada expressió d'una proteïna en aquests tumors amb un mal pronòstic.

  L’objectiu d’aquest projecte és desenvolupar una teràpia innovadora contra el càncer basada en la inhibició d’aquesta proteïna. Els investigadors han descobert petites molècules molt prometedores dirigides específicament a aquesta proteïna diana, i actualment estan treballant en la identificació de la candidata principal.