Citometria de flux en mode Boost per diagnosticar i monitorar el VIH, la tuberculosi i la COVID

Marta Ruiz-Riol

 • LÍDER DEL PROJECTE

  Marta Ruiz-Riol

 • ORGANITZACIÓ
  SOL·LICITANT, PAÍS

  Institut de Recerca de la Sida ”la Caixa” - IrsiCaixa, Espanya

 • DESCRIPCIÓ

  La citometria de flux és una eina que mesura les particularitats de les cèl·lules en un corrent de fluid, amb l’objectiu de recopilar informació d’importància clínica. En són molt els usos en biomedicina, i entre aquests, l’anàlisi de les cèl·lules immunitàries per diagnosticar i monitorar malalties. Els procediments actuals aplicats per a la mesura de limfòcits –un tipus de cèl·lules immunitàries– són de tipus descriptiu. Conseqüentment, amb aquests procediments no s’està avaluant el conjunt de funcions immunitàries regulades per aquestes cèl·lules, fonamentals per a la resolució de processos patològics.

  Aquest projecte ha desenvolupat i patentat una metodologia de «citometria de flux en mode Boost» que captura una diversitat més gran de respostes limfocitàries específiques contra patògens. Aquesta eina s’ha estat aplicant en el VIH, la Mycobacterium tuberculosis i la infecció per SARS-CoV-2, i s’han detectat respostes obviades amb els procediments actuals i que juguen un paper fonamental en la gestió d’aquestes malalties.

  L’objectiu és aconseguir la validació clínica i establir una eina diagnòstica comercialment viable per identificar millor les infeccions, predir l’evolució de la malaltia i monitorar la resposta al tractament i/o a les estratègies de vacunació.