Assaig de vas sanguini en un xip per al descobriment de nous fàrmacs cardiovasculars

Ezequiel Álvarez

 • LÍDER DEL PROJECTE

  Ezequiel Álvarez

 • ORGANITZACIÓ
  SOL·LICITANT, PAÍS

  Universidad de Santiago de Compostela, Espanya

 • DESCRIPCIÓ

  Només el 60 % dels fàrmacs que superen els estudis preclínics aconsegueixen finalitzar amb èxit els assajos clínics de fase I. Això indica que els assajos preclínics, com els cultius cel·lulars en 2D i els models animals, poden ser insuficients per predir la resposta i la toxicitat dels fàrmacs en humans.

  El desenvolupament de la tecnologia d’òrgan en un xip, que permet el cultiu de cèl·lules humanes d’un o diversos òrgans en condicions fisiològiques, ha facilitat que els investigadors puguin portar a terme estudis amb un alt grau de control i reproductibilitat, que reflecteixen de manera precisa el funcionament intern dels éssers humans. No obstant això, avui dia, aquesta tecnologia no s'ha desenvolupat prou la seva aplicació al descobriment i cribratge automatitzats de fàrmacs, un pas crucial en el desenvolupament farmacològic.

  L’objectiu principal d’aquest projecte és desenvolupar un nou assaig farmacològic automatitzat que permeti provar els efectes dels fàrmacs per a malalties cardiovasculars, en condicions més realistes. Per això, dissenyaran i fabricaran una tecnologia avançada de vas sanguini en un xip que reprodueixi el flux continu dels vasos sanguinis humans, per després analitzar la seva resposta a una sèrie de fàrmacs coneguts.