Plataforma d’IA per a la valoració dels trasplantaments de fetge

Gemma Piella

 • LÍDER DEL PROJECTE

  Gemma Piella

 • ORGANITZACIÓ
  SOL·LICITANT, PAÍS

  Universitat Pompeu Fabra (UPF), Espanya

 • DESCRIPCIÓ

  L’excés de greix al fetge és una de les causes principals per les quals es rebutgen fetges per a trasplantament ja que augmenta el risc de complicacions postoperatòries.

  Actualment, la decisió d’utilitzar o rebutjar l’òrgan es basa en la valoració del cirurgià, a partir d’una anàlisi visual, un procediment amb un elevat marge d’error que depèn en gran part de l’experiència del metge. Com a resultat, s’estima que prop del 30 % dels fetges rebutjats per a donació a Espanya podrien haver estat utilitzats per a trasplantaments si se n’hagués fet una valoració precisa i objectiva.

  L’objectiu d’aquest projecte, que compta amb la col·laboració de les doctores Concepción Gómez-Gavara i Itxarone Bilbao del Vall d’Hebron Institut de Recerca (VHIR), és posar en pràctica un pla de valorització i definir la millor estratègia de comercialització de LiverColor, una innovadora eina diagnòstica que utilitza la intel·ligència artificial per ajudar en el procés de decisió mèdica en la selecció del fetge a partir d’una simple fotografia. A més, continuarà sent desenvolupada per oferir una valoració in vivo del fetge mitjançant endoscòpia, que permetrà que els metges puguin identificar i monitorar més fàcilment els pacients amb estenosi i/o fibrosi.