Descripció i bases de la convocatòria

Mostrar texto Ocultar texto

La convocatòria Validate contribueix a traslladar els resultats de la recerca a la societat i al mercat i fomenta la creació de nous productes i empreses relacionats amb les ciències de la vida i de la salut. Dona suport a projectes de recerca biomèdica en estat inicial (TRL 1-4) per ajudar-los a validar el seu actiu i definir el seu pla de valorització.

 • CALENDARI

  CONVOCATÒRIA TANCADA

  Publicació de les bases de la convocatòria de projectes i obertura del sistema en línia per a la presentació de propostes
  19 de gener de 2021, a les 14 h (hora central europea)

  Data límit per a la presentació de propostes (tancament automàtic)
  1 de març de 2021, a les 14 h (hora central europea)

  Anunci de resolució
  Juny de 2021

  Programa de formació especialitzada
  Juliol del 2021 (setmana d’immersió)
  Setembre del 2021 (setmana de la transferència tecnològica i la valorització)
  Octubre del 2021 (setmana del finançament)
  Novembre del 2021 (sortida al mercat: setmana de la concessió de llicències i la posada en marxa)

  Execució dels projectes seleccionats
  De juliol de 2021 a setembre de 2023

 • OBJECTIUS

  Ajudem a fer avançar el vostre projecte biomèdic proporcionant-vos recursos de gran valor. Oferim:

  • Suport econòmic per desenvolupar un pla de valorització i un full de ruta per al vostre actiu innovador: oferim fins a 100.000 € per crear i implementar un pla de valorització i comercialització destinat a utilitzar actius protegits o susceptibles de protecció derivats de la recerca.

  • Mentors i experts per supervisar el vostre projecte i donar-vos suport: experts del sector, consultors i emprenedors us ajudaran a definir els millors plans de valorització i comercialització i us proporcionaran feedback sobre el projecte constantment. A tots els projectes seleccionats se’ls assignarà un mentor, que serà responsable de l’assessorament durant l’elaboració de tots els plans de valorització i comercialització, com també durant tot el desenvolupament del programa, amb la finalitat de supervisar activament els projectes i guiar-ne l’evolució.

  • Formació especialitzada en àmbits clau: gestió de projectes, transferència de tecnologia, assessorament, eines de finançament i comercialització, negociacions. La formació proporciona als participants les eines que necessiten per millorar els plans de valorització i comercialització.

 • SOL·LICITANTS

  El vostre projecte és un candidat potencial? Si us plau, consulteu-ne els requisits següents:

  Per als projectes:
  - Els projectes han d’estar destinats a la valorització i comercialització d’actius protegits o susceptibles de protecció derivats de la recerca.
  - Els projectes han d’estar relacionats amb els àmbits de les ciències de la vida, la medicina i la salut.
  - Els projectes poden estar pendents o no de rebre una patent o model d’utilitat. Si aquest no és el cas, la protecció de l’actiu s’ha d’incloure en el pla de valorització i en el pressupost.

  Per als beneficiaris d’un ajut econòmic de valorització:
  - Han de ser entitats jurídiques sense ànim de lucre.
  - Tipus d’entitat: universitats, fundacions universitàries, centres de recerca, centres tecnològics, hospitals, fundacions hospitalàries i institucions sense ànim de lucre l’activitat principal dels quals sigui la recerca.
  - Han de ser propietaris o copropietaris dels actius protegits o susceptibles de protecció derivats de la recerca i subjectes al pla de valorització.
  - Un mateix beneficiari pot emplenar més d’una sol·licitud sempre que les sol·licituds estiguin vinculades a actius protegits o susceptibles de protecció diferents que es derivin de projectes de recerca diferents.
  - N’estan explícitament excloses les empreses ja establertes.

  Per als líders del projecte:
  - Els líders del projecte han de ser persones jurídiques amb una titulació d’educació terciària (graduat universitari, professor universitari o doctor).
  - Així mateix, s’han de dedicar exclusivament o principalment al projecte de validació, d’acord amb els criteris dels promotors, per a la idea de negoci o la transferència al mercat. Un líder de projecte només pot figurar en una sol·licitud.
  - Un líder de projecte pot ser o no líder del projecte de recerca que ha generat els actius.
  - El líder de projecte ha d’estar vinculat al beneficiari i necessita el seu consentiment per poder presentar la sol·licitud.

 • AJUTS ECONÒMICS

  La convocatòria CaixaResearch Validate us ofereix fins a 100.000 € per desenvolupar el vostre pla de valorització.

 • BASES DE PARTICIPACIÓ

  Tota la informació sobre la convocatòria, les condicions de participació en el procés de selecció i els aspectes legals es poden trobar a les Bases de participació.

  És molt recomanable que llegiu amb atenció els documents següents abans d’enviar la vostra proposta.

 • FORMACIÓ ESPECIALITZADA

  Una vegada seleccionat el vostre projecte, heu de participar a les sessions de formació especialitzada, de quatre setmanes de durada, per millorar el vostre projecte i el vostre pla de valorització.

  Setmana d’immersió
  Juliol del 2021
  Identificació del que sabem, del que no sabem i del que necessitem saber; presentació i contrast dels plans originals i recepció de feedback; desenvolupament del paper de director de projecte; primer contacte amb els mentors i grups d’experts del programa.

  Setmana de transferència tecnològica i valorització
  Setembre del 2021
  Eines per millorar el pla de valorització corresponent; desenvolupament dels productes (avaluació tècnica), legislació sobre propietat intel·lectual (avaluació de la PI), desenvolupament industrial i presentació als inversos (pitch day).

  Setmana del finançament
  Octubre del 2021
  Valor d’un projecte en estat inicial; procés d’inversió: de la negociació al tancament d’un tracte; trobada amb inversors rellevants del sector de la salut i les ciències de la vida i recepció del seu feedback; presentació als inversors (pitch day).

  Sortida al mercat: setmana de la concessió de llicències i la posada en marxa
  Novembre del 2021
  Coneixements bàsics sobre finances; eines bàsiques i coneixements pràctics per negociar en el sector de les ciències de la vida i la salut; pros i contres de la concessió de llicències d’un producte; definició de l’estratègia d’accés al mercat.

 • PREGUNTES FREQÜENTS

  Consulteu la llista de Preguntes freqüents.

 • CONTACTE

  Per a més informació i consultes: ci_info@fundaciolacaixa.org.

Procés de sol·licitud

Mostrar texto Ocultar texto
 • PROCESO DE SOLICITUD

  1. Entregue sus solicitudes y documentos adicionales accediendo al área privada, donde pueden presentarse solicitudes para todas las convocatorias de la Fundación ”la Caixa”. La primera vez que acceda a esta área deberá registrarse, y recibirá un nombre de usuario y una contraseña para iniciar la sesión.

  2. Una vez se haya registrado, seleccione la convocatoria que corresponda y cumplimente el formulario de solicitud. Descargue el Manual de usuario de la plataforma de solicitud) si necesita más información sobre cómo obtener la acreditación de la entidad o cómo introducir los datos del proyecto en el área de solicitud.

  3. Cumplimente todo el formulario de solicitud en línea. Descargue el modelo de formulario (CaixaResearch Validate Form Sample). Este formulario tiene solo fines informativos. Las solicitudes deben enviarse en línea utilizando la plataforma del sitio web.

  4. Recuerde que la solicitud debe cumplimentarse en inglés. No aceptaremos solicitudes en otro idioma, incompletas, en formato papel o que se hayan enviado por cualquier otro medio o fuera de plazo.

 • PREGUNTAS FRECUENTES

  Consulte la lista de Preguntas frecuentes.

 • CONTACTO

  Para más información y dudas: ci_info@fundaciolacaixa.org.

Procés de selecció

Mostrar texto Ocultar texto
 • PROCÉS DE SELECCIÓ

  Una vegada finalitzat el període de sol·licitud, revisarem el vostre projecte per confirmar que compleix les Bases de la Convocatòria. El nostre procés de selecció es basa en els estàndards de la Fundació Europea de la Ciència, que es poden consultar a la publicació European Peer Review Guide: Integrating Policies and Practices into Coherent Procedures, i es regeix per un procediment d’avaluació amb revisió per experts.

  L’European Peer Review Guide estableix que la transparència és un dels principis fonamentals de les bones pràctiques en la revisió de projectes per experts. Per això, abans d’iniciar el procediment d’avaluació de propostes, la Fundació ”la Caixa” posarà a disposició de les parts interessades les bases i els procediments que regeixen el programa.

 • CRITERIS DE SELECCIÓ

  En avaluar les propostes, tindrem en compte aspectes com el potencial de mercat del projecte, com també el seu possible impacte financer i social. En concret, avaluarem els aspectes següents:

  La qualitat de la ciència i de l’actiu i el potencial de mercat
  (fins a 49 punts sobre 100)
  - nivell d’innovació;
  - protecció de la propietat intel·lectual;
  - nivell de desenvolupament;
  - identificació de la necessitat o el problema que s’ha de resoldre;
  - proposta de valor;
  - identificació dels possibles usuaris, clients o mercat;
  - proximitat al mercat.

  El projecte de valorització
  (fins a 15 punts sobre 100)
  - identificació, estructura i enfocament adequats de les accions que s’han de dur a terme en la proposta de valorització; planificació i dimensionament dels costos;
  - definició d’objectius.

  La capacitat de transferència i implementació
  (fins a 24 punts sobre 100)
  - perfil del líder del projecte i nivell de coneixements tecnològics;
  - motivació i compromís del líder del projecte;
  - existència d’un equip de suport i complementarietat dels seus membres.

  El potencial social i d’innovació responsable
  (fins a 12 punts sobre 100)
  - beneficis generats per a la societat, aplicació social directa dels actius i nivell de contribució a la millora de la qualitat de vida dels ciutadans, el progrés social i el desenvolupament humà;
  - recerca i innovació identificades i impulsades en funció de les necessitats de la societat; mecanismes de participació i implicació dels diferents agents socials vinculats al projecte;
  - avaluació de les implicacions ètiques, socials, legals i mediambientals.

  Consulteu la Guia per a avaluadors i el Codi de conducta per a col·laboradors.

 • PREGUNTES FREQÜENTS

  Consulteu la llista de Preguntes freqüents.

 • CONTACTE

  Per a més informació i dubtes: ci_info@fundaciolacaixa.org.