Línia d’actuació

Mostrar texto Ocultar texto

La convocatòria de comissariat forma part del programa Suport a la Creació de la Fundació ”la Caixa” per impulsar al comissariat emergent.

 • QUÈ FEM    

  La convocatòria de Comissariat està destinada a comissaris d'art menors de 40 anys, amb nacionalitat o residència espanyoles o portuguesa, que prèviament hagin comissariat un mínim de tres exposicions. Queden descartats els comissaris que tinguin una trajectòria professional consolidada.

  Els tres seleccionats rebran una ajuda de 6.000 euros i disposaran dels recursos i l'assessorament de l'equip d'exposicions de la Fundació ”la Caixa”. 

  La convocatòria de Comissariat es concreta en un programa biennal en el qual es desenvoluparan tres projectes expositius a partir de les obres de la Col·lecció ”la Caixa” d'Art Contemporani i les col·leccions del MACBA. Apostem sempre per projectes innovadors tant pel que fa a lectures i reflexions com pel que fa a formes que aporten plantejaments creatius.

  Les exposicions s'inclouran en la programació anual de CaixaForum Barcelona i quedarà oberta la possibilitat que les mostres resultants siguin itinerants, a més de poder fer col·laboracions amb altres institucions. Les exposicions també poden englobar obres d'artistes joves que comencen la seva trajectòria professional com a complement de la col·lecció, sempre que es tracti d'obres ja produïdes i que no formin part dels fons d'una altra institució. 

  El desenvolupament de cada projecte té una durada total de quatre mesos. Durant el primer mes, els comissaris tindran accés a la col·lecció i a l'equip de la Fundació ”la Caixa” i del MACBA per definir el projecte, mentre que els tres mesos restants es dedicaran a fer totes les tasques de preparació de l'exposició.

   

 • DATES CLAU

  CONVOCATÒRIA TANCADA

  No es poden presentar projectes ni documentació complementària fora dels terminis establerts a les bases de la convocatòria, tret que l'organització anunciï una pròrroga de la data límit especificada en aquestes bases.

  Obertura de la convocatòria
  4 de maig de 2020

  Tancament de la convocatòria
  23 de setembre de 2020

 • CONTACTE

Registre i acreditació

Mostrar texto Ocultar texto
 • REGISTRE I ACREDITACIÓ

  Per presentar un projecte cal que el sol·licitant s'acrediti a l'aplicació Portal de convocatòries, on obtindrà la clau d'accés (usuari i contrasenya).        

   

Presentació del projecte

Mostrar texto Ocultar texto
 • PRESENTACIÓ DEL PROJECTE

  La presentació de projectes es fa a través de l'aplicació Portal de convocatòries fent servir l'usuari i la contrasenya obtinguts en l'acreditació. No s'accepta en cap cas documentació física.      

  Per presentar un projecte correctament cal emplenar tots els camps d'informació de les diferents pestanyes de l'aplicació web i adjuntar el formulari de presentació del projecte que proporciona l'aplicació i la documentació complementària.

  La participació en aquesta convocatòria implica l'acceptació que la decisió del jurat és inapel·lable.