Estudi de les cèl·lules tumorals circulants per a monitoritzar la dinàmica del càncer

Lorena Diéguez

 • LÍDER DEL PROJECTE

  Lorena Diéguez

 • ORGANITZACIÓ
  SOL·LICITANT, PAÍS

  Laboratorio Ibérico Internacional de Nanotecnología, Portugal

 • DESCRIPCIÓ

  Les cèl·lules tumorals circulants (CTCs) s’alliberen del tumor primari a la sang perifèrica i són responsables de la propagació del càncer a altres parts del cos (metàstasi). L’anàlisi de CTCs (biòpsia líquida) permet un seguiment continu no invasiu del càncer mitjançant un anàlisi de sang.

  Aquesta tecnologia és un sistema de microfluídica que proporciona un aïllament eficient i ràpid de tot tipus de CTCs directament de les mostres de sang, sense necessitat de processament previ. També permet la recollida d’imatges d’alta resolució de tots els CTCs in situ, cosa que permet tota l’automatització del mètode de processament i anàlisi, minimitzant la dependència de l’usuari.

  Aquest projecte té com a objectiu provar aquesta tecnologia de microfluídica en una cohort de 70 pacients de càncer de per avaluar el valor pronòstic de la caracterització de cèl·lules en CTCs. D’aquesta manera, es proporcionaria als oncòlegs una eina que ofereix informació personalitzada sobre teràpia per tractar els seus pacients.

 • MÉS INFORMACIÓ