Línia d'actuació

Mostrar texto Ocultar texto

En els processos d’integració social, sovint cal que hi hagi un suport específic per a l’habitatge per poder aconseguir que les persones tinguin una autonomia plena. Amb aquesta convocatòria volem contribuir a superar els reptes residencials actuals dels col·lectius més vulnerables.

 • DATES CLAU

  CONVOCATÒRIA TANCADA
  Del 30 de març al 21 de maig de 2020, a les 23.59 h.
  Arran de la crisi provocada per la pandèmia del coronavirus, s’ha ampliat el termini de presentació de projectes d’aquesta convocatòria fins al 21 de maig.

 • icono bombilla roja

  OBJECTIU DE LA CONVOCATÒRIA

  Aquesta convocatòria té com a finalitat contribuir a superar els reptes residencials actuals en els col·lectius més vulnerables i promoure la inclusió residencial i la vida independent a través de programes d’intervenció integral centrada en la persona per fomentar l’apoderament i l’autonomia personal.

 • icono carteles rojo

  ÀMBITS D'ACTUACIÓ

  1. Recursos residencials temporals per a persones en procés d’inclusió social.

  2. Recursos residencials temporals per a persones amb discapacitat o trastorn mental.

 • icono bombilla roja

  FINANÇAMENT 

  75% del cost del projecte:

  Fins a 40.000 € en projectes presentats per una sola entitat. 

  Fins a 60.000 € en projectes presentats conjuntament i a través d'un partenariat format per dues entitats o més.  

Acreditació i presentació del projecte

Mostrar texto Ocultar texto
 • SOL·LICITAR

  Per presentar un projecte cal que l’entitat sol·licitant s’acrediti a l’aplicació Portal de convocatòries.

 • ACREDITACIÓ

  • Per a entitats acreditades en anys anteriors, aquest any 2020 han d’actualitzar la informació relativa a l’entitat al portal. Cal que les entitats s’assegurin que tota la informació i tots els documents siguin vigents en el moment de presentar la sol·licitud.

  • Per a entitats no acreditades, el procés d’acreditació es fa a través de l’aplicació, on obtindran la clau d’accés (usuari i contrasenya).


  Hi ha una guia de suport per facilitar la presentació del projecte, que està disponible al Portal de convocatòries, a l’apartat “Documentació”, i al web de l’Obra Social ”la Caixa”, a l’apartat “Convocatòries”.

 • PRESENTACIÓ DEL PROJECTE

  L’accés al formulari de presentació s’habilita una vegada s’ha obert la convocatòria, amb possibilitat de modificació fins a la data de tancament. 

  Per facilitar la presentació tenim la Guia de suport (PDF, 663 Kb), disponible també al Portal de convocatòries a l’apartat ‘Documentació’.

  Per a qualsevol consulta, adreça’t a: ajutssocials@fundaciolacaixa.org