Línia d'actuació

Mostrar texto Ocultar texto

Davant de la situació actual del mercat laboral, amb una gran incidència de l’atur juvenil i el de llarga durada, és prioritari facilitar la inserció laboral i la millora de l’ocupabilitat, sobretot entre les persones amb més vulnerabilitat social. Amb aquesta convocatòria volem promoure projectes d’inserció sociolaboral per a persones amb discapacitat o en situació de vulnerabilitat social.

 • DATES CLAU

  CONVOCATÒRIA TANCADA
  Del 30 de març al 21 de maig de 2020, a les 23.59 h.
  Arran de la crisi provocada per la pandèmia del coronavirus, s’ha ampliat el termini de presentació de projectes d’aquesta convocatòria fins al 21 de maig.

 • OBJECTIU DE LA CONVOCATÒRIA

  A través d’aquesta convocatòria volem facilitar la inserció laboral i la millora de l’ocupabilitat de les persones més vulnerables, i promoure projectes adreçats a joves, a persones amb discapacitat o trastorn mental i a persones en risc d’exclusió social, amb l’objectiu de potenciar les seves capacitats i competències d’acord amb les necessitats del teixit empresarial del territori, per facilitar-ne la incorporació al mercat laboral.

 • ÀMBITS D'ACTUACIÓ

  1. Formació per a la millora de l’ocupabilitat.

  2. Promoció de l’autoocupabilitat i l’apoderament per a col·lectius vulnerables.

  3. Suport a les empreses d’inserció i als centres especials d’ocupació.

 • FINANÇAMENT

  75% del cost del projecte:

  Fins a 40.000 € en projectes presentats per una sola entitat.

  Fins a 60.000 € en projectes presentats conjuntament i a través d’un partenariat format per dues entitats o més.

Acreditació i presentació del projecte

Mostrar texto Ocultar texto
 • SOL·LICITAR

  Per presentar un projecte cal que l’entitat sol·licitant s’acrediti a l’aplicació Portal de convocatòries.

 • ACREDITACIÓ

  • Per a entitats acreditades en anys anteriors, aquest any 2020 han d’actualitzar la informació relativa a l’entitat al portal. Cal que les entitats s’assegurin que tota la informació i tots els documents siguin vigents en el moment de presentar la sol·licitud.

  • Per a entitats no acreditades, el procés d’acreditació es fa a través de l’aplicació, on obtindran la clau d’accés (usuari i contrasenya).


  Hi ha una guia de suport per facilitar la presentació del projecte, que està disponible al Portal de convocatòries, a l’apartat “Documentació”, i al web de la Fundació ”la Caixa”, a l’apartat “Convocatòries”.

 • PRESENTACIÓ DEL PROJECTE

  L’accés al formulari de presentació s’habilita una vegada s’ha obert la convocatòria, amb possibilitat de modificació fins a la data de tancament. 

  Per facilitar la presentació tenim la Guia de suport (PDF, 663 Kb), disponible també al Portal de convocatòries a l’apartat ‘Documentació’.

  Per a qualsevol consulta, adreça’t a: ajutssocials@fundaciolacaixa.org