Línia d’actuació

Mostrar texto Ocultar texto
La construcció de societats inclusives que cada cop són més diverses i complexes és un dels reptes actuals. Amb aquesta convocatòria volem impulsar projectes que fomentin la convivència ciutadana intercultural i el desenvolupament social, i que potenciïn la igualtat d’oportunitats per a totes les persones, per promoure una societat present i futura més justa i cohesionada.
 • DATES CLAU

  CONVOCATÒRIA TANCADA
  Del l’11 de maig a l'1 de juliol de 2020, a les 23.59 h.
  Arran de la crisi provocada per la pandèmia del coronavirus, s’ha ampliat el termini de presentació de projectes d’aquesta convocatòria fins a l'1 de juliol.

 • OBJECTIU DE LA CONVOCATÒRIA

  A la Fundació ”la Caixa” volem contribuir a construir una societat inclusiva, plural i cohesionada, impulsant projectes que fomentin la convivència, el desenvolupament social i la igualtat d’oportunitats. Aquesta convocatòria té com a finalitat donar suport a projectes d’intervenció social per millorar la convivència ciutadana intercultural i la cohesió social.

 • ÀMBITS D'ACTUACIÓ

  1. Participació social i desenvolupament comunitari.

  2. Promoció de la inclusió, el respecte i els valors de la comunitat.

  3. Gestió de la diversitat i mediació comunitària.

  4. Programes educatius i de prevenció (addiccions, violència...).

 • FINANÇAMENT

  75% del cost del projecte:

  Fins a 40.000 € en projectes presentats per una sola entitat.

  Fins a 60.000 € en projectes presentats conjuntament i a través d'un partenariat format per dues entitat o més.

Acreditació i presentació del projecte

Mostrar texto Ocultar texto
 • SOL·LICITAR

  Per presentar un projecte cal que l’entitat sol·licitant s’acrediti a l’aplicació Portal de convocatòries.

 • ACREDITACIÓ

  • Per a entitats acreditades en anys anteriors, aquest any 2020 han d’actualitzar la informació relativa a l’entitat al portal. Cal que les entitats s’assegurin que tota la informació i tots els documents siguin vigents en el moment de presentar la sol·licitud.

  • Per a entitats no acreditades, el procés d’acreditació es fa a través de l’aplicació, on obtindran la clau d’accés (usuari i contrasenya).


  Hi ha una guia de suport per facilitar la presentació del projecte, que està disponible al Portal de convocatòries, a l’apartat “Documentació”, i al web de la Fundació ”la Caixa”, a l’apartat “Convocatòries”.

 • PRESENTACIÓ DEL PROJECTE

  L’accés al formulari de presentació s’habilita una vegada s’ha obert la convocatòria, amb possibilitat de modificació fins a la data de tancament. 

  Per facilitar la presentació tenim la Guia de suport (PDF, 663 Kb), disponible també al Portal de convocatòries a l’apartat ‘Documentació’.

  Per a qualsevol consulta, adreça’t a: ajutssocials@fundaciolacaixa.org