Línia d'actuació

Mostrar texto Ocultar texto

En el moment actual, és cabdal lluitar contra la pobresa infantil i l’exclusió social de tots els col·lectius fomentant processos d’apoderament personal i potenciant la família com a centre d’atenció. Aquesta convocatòria té com a finalitat facilitar el desenvolupament integral i el procés d’inclusió social de les persones en situació de vulnerabilitat, tot potenciant les seves capacitats, afavorint la igualtat d’oportunitats i enfortint les xarxes de suport.

 • DATES CLAU

  CONVOCATÒRIA TANCADA
  Del 10 de febrer al 2 de març de 2020, a les 23.59 h.

 • OBJECTIU DE LA CONVOCATÒRIA

  Aquesta convocatòria té com a finalitat contribuir a trencar el cercle de la pobresa apoderant la infància i l’adolescència i potenciant la família com a eix de l’acció socioeducativa i l’impuls de projectes que facilitin el desenvolupament integral i el procés d’inclusió social de les persones en situació de vulnerabilitat, enfortint les seves capacitats i afavorint la igualtat d’oportunitats.

 • ÀMBITS D’ACTUACIÓ

  1. Desenvolupament social i educatiu de la infància i la joventut en situació de vulnerabilitat.

  2. Inclusió social de persones en risc de pobresa i exclusió.

 • icono bombilla roja

  FINANÇAMENT

  75% del cost del projecte:

  Fins a 40.000 € en projectes presentats per una sola entitat. 

  Fins a 60.000 € en projectes presentats conjuntament i a través d'un partenariat format per dues entitat o més.

Acreditació i presentació del projecte

Mostrar texto Ocultar texto
 • SOL·LICITAR

  Per presentar un projecte cal que l’entitat sol·licitant s’acrediti a l’aplicació Portal de convocatòries.

 • ACREDITACIÓ

  • Per a entitats acreditades en anys anteriors, aquest any 2020 han d’actualitzar la informació relativa a l’entitat al portal. Cal que les entitats s’assegurin que tota la informació i tots els documents siguin vigents en el moment de presentar la sol·licitud.

  • Per a entitats no acreditades, el procés d’acreditació es fa a través de l’aplicació, on obtindran la clau d’accés (usuari i contrasenya).


  Hi ha una guia de suport per facilitar la presentació del projecte, que està disponible al Portal de convocatòries, a l’apartat “Documentació”, i al web de l’Obra Social ”la Caixa”, a l’apartat “Convocatòries”.

 • PRESENTACIÓ DEL PROJECTE

  L’accés al formulari de presentació s’habilita una vegada s’ha obert la convocatòria, amb possibilitat de modificació fins a la data de tancament. 

  Per facilitar la presentació tenim la Guia de suport (PDF, 663 Kb), disponible també al Portal de convocatòries a l’apartat ‘Documentació’.

  Per a qualsevol consulta, adreça’t a: ajutssocials@fundaciolacaixa.org