Línia d´actuació

Mostrar texto Ocultar texto

El nombre de persones que s’enfronten diàriament als reptes personals i socials que es deriven de la situació de fragilitat o de dependència en què es troben elles mateixes o els seus familiars està augmentant i, a més, aquesta situació s’accentua a causa del’envelliment progressiu de la població.

Per aquest motiu, a la Fundació ”la Caixa” volem impulsar projectes que fomentin la vida independent, l’autonomia i la qualitat de vida de les persones amb discapacitat i també la de les que, per raons d’envelliment o malaltia, pateixen el deteriorament de les seves capacitats i de la salut.

 • DATES CLAU 

  CONVOCATÒRIA TANCADA
  Del 13 de gener al 3 de febrer de 2020, a les 23.59 h.

 • OBJECTIU DE LA CONVOCATÒRIA

  Aquesta convocatòria té com a finalitat promoure la vida independent, l’autonomia personal i la millora de la qualitat de vida de la gent gran, de les persones amb discapacitat, trastorn mental o altres malalties, com també l’atenció a les necessitats del seu entorn familiar.

 • ÀMBITS D’ACTUACIÓ

  1. Gent gran i reptes derivats de l’envelliment.

  2. Persones amb discapacitat o trastorn mental.

  3. Humanització de la salut.

 • FINANÇAMENT

  75 % del cost del projecte:

  Fins a 40.000 € en projectes presentats per una sola entitat. 

  Fins a 60.000 € en projectes presentats conjuntament i a través d'un partenariat format per dues entitats o més.

Acreditació i presentació del projecte

Mostrar texto Ocultar texto
 • SOL·LICITAR

  Per presentar un projecte cal que l’entitat sol·licitant s’acrediti a l’aplicació Portal de convocatòries.

 • ACREDITACIÓ

  • Per a entitats acreditades en anys anteriors, aquest any 2020 han d’actualitzar la informació relativa a l’entitat al portal. Cal que les entitats s’assegurin que tota la informació i tots els documents siguin vigents en el moment de presentar la sol·licitud.

  • Per a entitats no acreditades, el procés d’acreditació es fa a través de l’aplicació, on obtindran la clau d’accés (usuari i contrasenya).


  Hi ha una guia de suport per facilitar la presentació del projecte, que està disponible al Portal de convocatòries, a l’apartat “Documentació”, i al web de la Fundació ”la Caixa”, a l’apartat “Convocatòries”.

 • PRESENTACIÓ DEL PROJECTE

  L’accés al formulari de presentació s’habilita una vegada s’ha obert la convocatòria, amb possibilitat de modificació fins a la data de tancament. 

  Per facilitar la presentació tenim la Guia de suport (PDF, 663 Kb), disponible també al Portal de convocatòries a l’apartat ‘Documentació’.

  Per a qualsevol consulta, adreça’t a: ajutssocials@fundaciolacaixa.org