PLA2G4E. Una nova diana per al tractament de la demència

Ana García Osta

 • LÍDER DEL PROJECTE

  Ana García Osta

 • ORGANITZACIÓ
  SOL·LICITANT, PAÍS

  Fundación para la Investigación Médica Aplicada (FIMA/CIMA), Navarra, Espanya

 • DESCRIPCIÓ

  Diversos estudis longitudinals han revelat que un terç de les persones que van morir sense demència complien els criteris patològics per tenir la malaltia d’Alzheimer (AD), fet que suggereix que determinats membres de la població són resistents a l’AD. L’estudi del cervell d’aquestes persones podria obrir un nou món de possibilitats en les opcions terapèutiques de l’AD. Aquesta investigació ha identificat el gen potencialment responsable d’aquesta resiliència cognitiva. Mitjançant la teràpia gènica, han aconseguit restablir completament els dèficits cognitius en ratolins. Ara, es vol determinar quin és el paper d’aquest gen en la progressió de l’AD en humans.

 • MÉS INFORMACIÓ