Línia d´actuació

Mostrar texto Ocultar texto

Enfortir la vida al món rural

 • DATES CLAU

  Aquesta convocatòria està pensada com una presentació de projecte per fases:

  CONVOCATÒRIA TANCADA
  1ª etapa: Del 7 d'abril al 4 de maig de 2021, a les 17 h.
  2ª etapa: Del 23 de juny al 20 de juliol de 2021, a les 17 h.

 • OBJECTIU DE LA CONVOCATÒRIA

  Aquesta convocatòria té com a finalitat promoure projectes en el medi rural, adaptats a les seves característiques territorials i necessitats socials, per millorar les condicions de vida i generar oportunitats per a les famílies, la infància i l’adolescència, les dones, les persones grans i les persones en risc d’exclusió social.

 • ÀMBITS D’ACTUACIÓ

  1. Infància i joventut.

  2. Autonomia personal i atenció a l’envelliment, a la discapacitat i a la malaltia.

  3. Desenvolupament sociolaboral.

  4. Comunitat local i cohesió social.

Acreditació i presentació del projecte

Mostrar texto Ocultar texto
 • SOL·LICITAR

  Per presentar un projecte cal que l’entitat sol·licitant s’acrediti a l’Aplicació de Convocatòries .

  Per registrar-se per primera vegada a la plataforma informàtica, cal emplenar la informació i pujar la documentació següent:

  1. DNI de la persona responsable de la sol·licitud.

  2. Model d’acreditació de representant de l’entitat (plantilla a l’aplicació).