Convocatòria Territorial Burgos

Línia d´actuació

Mostrar texto Ocultar texto

Aquesta convocatòria té com a finalitat col·laborar amb organitzacions no lucratives que desenvolupen els seus projectes a Burgos per impulsar iniciatives dirigides especialment a persones que es troben en situació de vulnerabilitat social i l’objectiu de les quals és millorar la seva qualitat de vida i fomentar la igualtat d’oportunitats.

 • DATES CLAU

  CONVOCATÒRIA TANCADA
  El termini de presentació de projectes estarà obert el 22 de setembre de 2021, a les 12 h, i es tancarà el 13 d'octubre de 2021, a les 17 h.

 • ENTITATS ELEGIBLES

  Les entitats que es poden presentar a la convocatòria són:

  • Entitats sense ànim de lucre.

  • Entitats de l’economia social que, entre les seves finalitats indicades als estatuts, consti explícitament com el seu objectiu principal l’interès social o la cohesió social.

  Les administracions públiques o les entitats que formen part del sector públic no es poden presentar com a entitats gestores del projecte en aquesta convocatòria, però sí com a partenariades d’una entitat social que presenti el projecte com a gestora.

 • FINANÇAMENT

  Es pot sol·licitar el 75 % del cost del projecte i es poden presentar projectes:

  Individuals: la quantitat sol·licitada no pot ser superior a 40.000 €.

  Partenariats: la quantitat sol·licitada no pot ser superior a 60.000 €.

 • LÍNIES D'ACTUACIÓ

  La convocatòria inclou sis àmbits d'actuació:

  1. Gent gran i reptes derivats de l’envelliment.

  2. Persones amb discapacitat o trastorn mental.

  3. Humanització de la salut.

  4. Lluita contra la pobresa infantil i familiar i l’exclusió social.

  5. Inserció sociolaboral.

  6. Interculturalitat i acció social.

Registre i acreditació

Mostrar texto Ocultar texto
 • SOL·LICITAR

  Per presentar un projecte cal que l’entitat sol·licitant s’acrediti a l’aplicació Portal de convocatòries.

  Per registrar-se per primera vegada a la plataforma informàtica, cal emplenar la informació i pujar la documentació següent:

  1. DNI de la persona responsable de la sol·licitud.

  2. Model d’acreditació de representant de l’entitat (plantilla a l’aplicació).

  Fins que la Fundació ”la Caixa” no hagi validat el seu registre, no podrà continuar formalitzant la sol·licitud, de manera que és important tramitar-lo amb la màxima antelació. El procés de validació de l’usuari podrà durar fins a 3 dies laborables després de la tramitació.